Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • Gminny Program Rewitalizacji Gminy...

  Wójt Gminy Poronin informuje, że w wyniku uzyskania pozytywnej oceny Gminny Program Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016 - 2023 (GPR) został przez Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 486/17 z dnia 30 marca 2017r., wprowadzony do Wykazu programów rewitalizacji uzgodnionych z Instytucją Zarządzającą RPO WM...

  Więcej
 • UCHWAŁA NR XXIX/162/2017 RADY...

  Wójt Gminy Poronin serdecznie informuje, że w dniu 1 lutego 2017r. Rada Gminy Poronin podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016 - 2023. Treść uchwały wraz z załącznikami dostępna do pobrania TUTAJ.

  Więcej
 • Raport z procesu konsultacji...

  Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777)Wójt Gminy Poronin przedstawia raport z procesu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016-2023.

  Więcej
 • Projekt Uchwały w sprawie...

  OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY PORONIN o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016-2023Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji...

  Więcej
 • Konsultacje społeczne projektu uchwały...

  OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY PORONIN o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016-2023Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z...

  Więcej
 • UCHWAŁA NR XXV/142/2016 RADY...

  UCHWAŁA NR XXV/142/2016 RADY GMINY PORONIN z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Poronin do pobrania TUTAJ.

  Więcej
 • Anulowanie procesu konsultacji społecznych...

  Wójt Gminy Poronin, niniejszym anuluje proces konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016 – 2023. W toku prowadzonych analiz i prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, ustalono, że jeden z podobszarów rewitalizacji – nr 9 - Sołectwo Poronin...

  Więcej
 • Konsultacje społeczne projektu uchwały...

  OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY PORONIN o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016-2023Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.),...

  Więcej
 • Komitet Rewitalizacji dla Gminy...

  Komitet Rewitalizacji dla Gminy Poronin - zmiana zarządzenia dotyczącego powołania członków Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Poronin wynikająca z błędów redakcyjnychhttp://bip.malopolska.pl/ugporonin/Article/get/id,1249469.html

  Więcej
 • KOMITET REWITALIZACJI DLA GMINY...

  Zarządzeniem nr 49/2016 Wójta Gminy Poronin z dnia 21.10.2016r. powołany został skład Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Poronin.http://bip.malopolska.pl/ugporonin/Article/get/id,1247952.html

  Więcej