Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.05.20, autor

OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci

OGŁOSZENIE

o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci

aktualizacja (art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 t.j.) Gmina Poronin ogłasza, że:

  • Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 w/w ustawy na rok 2020 wynosi: 9 412,83 zł (588,30 zł miesięcznie) na jedno dziecko.
  • Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Poronin wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2019 wynosi: 215,00.

/statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu wynosi: 2; statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi: 1/