Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Konsultacje Programu Współpracy 2021

  Na podst. art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XII/58/2011 Rady Gminy Poronin 27 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi...

  Więcej
 • OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY...

  Wójt Gminy Poronin zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentu sołectwa Poronin oraz sołectwa Stasikówka, dla sołectw Murzasichle, Małe Ciche, Ząb, Bustryk oraz dla fragmentu sołectwa Nowe Bystre. Wnioski do planów i prognozy zainteresowani mogą...

  Więcej
 • aktualnosc

  Dowóz dzieci niepełnosprawnych

  W związku z planowaną organizacją przetargu na dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Poronin, Centrum Usług Wspólnych w Poroninie zwraca się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać ze zbiorowego transportu uczniów do szkół i placówek w roku szkolnym 2020/2021 o...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko...

  Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Poronin z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Antoniny Tatar w Suchem Suche 115 a, 34-520 Poronin Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990...

  Więcej
 • aktualnosc

  OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie...

  OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci aktualizacja (art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17...

  Więcej
 • aktualnosc

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU...

  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2019 ROK Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Poronin Uchwałą Nr LI/295/2018 z dnia 15 listopada 2018 przyjęła do realizacji w 2018 roku Program współpracy...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja o wynikach naboru...

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Zastępca Głównego Księgowego Centrum Usług Wspólnych 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 9 dokonanego przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Poroninie W wyniku zakończenia procedury naboru do nawiązania stosunku pracy na w/w stanowisku została wyłoniona Pani mgr Agnieszka...

  Więcej