Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • aktualnosc

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko...

  Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Poronin z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Antoniny Tatar w Suchem Suche 115 a, 34-520 Poronin Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990...

  Więcej
 • aktualnosc

  OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie...

  OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci aktualizacja (art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja o wynikach naboru...

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Zastępca Głównego Księgowego Centrum Usług Wspólnych 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 9 dokonanego przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Poroninie W wyniku zakończenia procedury naboru do nawiązania stosunku pracy na w/w stanowisku została wyłoniona Pani mgr Agnieszka...

  Więcej
 • aktualnosc

  Lista kandydatów na wolne...

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy Zastępcy Głównego Księgowego Centrum Usług Wspólnych w Poroninie 34-520 Poronin, ul. J. Piłsudskiego 9 W wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy informujemy, że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o...

  Więcej
 • aktualnosc

  Nabór na wolne stanowisko...

  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Zastępcy Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Poroninie, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 9 CUW.DO.110.1.2020 Wymagania formalne Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r.,o finansach publicznych (tekst jednolity:...

  Więcej
 • aktualnosc

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU...

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy koordynator projektu Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 dokonanego przez Wójta Gminy Poronin W wyniku zakończenia procedury naboru do nawiązania stosunku pracy na w/w stanowisku została wyłoniona Pani Kinga Kula, zam. Czerwienne Uzasadnienie: Jedna...

  Więcej
 • aktualnosc

  Lista kandydatów na wolne...

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy koordynatora projektu Urząd Gminy Poronin 34-520 Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5 W wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy informujemy, że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w...

  Więcej
 • aktualnosc

  Nabór na wolne stanowisko...

  Wójt Gminy Poroninogłasza nabór na wolne stanowisko pracykoordynatora projektuUrząd Gminy Poronin,34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5SOiA-OrII.210.1.2020 1. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:1) nazwa stanowiska: koordynator projektu2) wymiar czasu pracy: umowa zlecenie, tj. 20 godzin tygodniowo.3) Umowa zostanie zawarta na okres od 01.04.2020 –...

  Więcej
 • aktualnosc

  Nabór na stanowisko asystenta...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie poszukuje, kandydatów na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej Wymagania, które powinien spełniać asystent osoby niepełnosprawnej: Zadania asystenta osoby niepełnosprawnej obejmują między innymi: Formalne: - dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub; - wykształcenie przynajmniej średnie oraz posiadanie,...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ogłoszenie Wójta Gminy Poronin...

  Nasz znak: GPGiOŚ-IV.6721.2.2019                                                                                     ...

  Więcej