Wójt Gminy Poronin informuję, iż na sesji Rady Gminy Poronin, która odbyła się w dniu 29 czerwca dnia 2016 r. został uchwalony nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin. Zmianą w ww. regulaminie jest wprowadzenie dodatkowej segregacji szkła. Mieszkańcy na każdy worek zielony oznaczony "SZKŁO" winni naklejać nalepki oznaczone jako SEGREGACJA-SUCHE. W załącznikach można pobrać nowy regulamin oraz ulotkę informującą jak poprawnie segregować odpady.

Pliki do pobrania