Informacja dla mieszkańców Gminy Poronin w sprawie szczegółowych
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin

Majerczykówka, Murzasichle

Harmonogram zbiórki odpadów Gmina Poronin
Miesiąc Dzień
Styczeń 9 23
Luty 6 20
Marzec 6 20
Kwiecień 3 18 29
Maj 15 29
Czerwiec 12 26
Lipiec 10 24
Sierpień 7 21
Wrzesień 4 18
Październik 2 16 30
Listopad 13 27
Grudzień 11 23

Poronin – Kościuszki, Za Torem, Kasprowicza

Harmonogram zbiórki odpadów Gmina Poronin
Miesiąc Dzień
Styczeń 10 24
Luty 7 21
Marzec 7 21
Kwiecień 4 19
Maj 2 16 30
Czerwiec 13 27
Lipiec 11 25
Sierpień 8 22
Wrzesień 5 19
Październik 3 17 31
Listopad 14 28
Grudzień 12 27

Poronin – J. Piłsudskiego, , A. Gut-Stapińskiej, Tatrzańska, Jesionkówka, Kośne Hamry

Harmonogram zbiórki odpadów Gmina Poronin
Miesiąc Dzień
Styczeń 11 25
Luty 8 22
Marzec 8 22
Kwiecień 5 20
Maj 4 17 31
Czerwiec 14 28
Lipiec 12 26
Sierpień 9 23
Wrzesień 6 20
Październik 4 18
Listopad 2 15 29
Grudzień 13 28

Stasikówka, Skupniowa, Małe Ciche, Lichajówki, Błociska, Zgorzelisko

Harmonogram zbiórki odpadów Gmina Poronin
Miesiąc Dzień
Styczeń 12 26
Luty 9 23
Marzec 9 23
Kwiecień 6 21
Maj 5 18
Czerwiec 1 16 29
Lipiec 13 27
Sierpień 10 24
Wrzesień 7 21
Październik 5 19
Listopad 3 16 30
Grudzień 14 29

Suche, Rafaczówki, Ząb, Bustryk, Nowe Bystre

Harmonogram zbiórki odpadów Gmina Poronin
Miesiąc Dzień
Styczeń 13 27
Luty 10 24
Marzec 10 24
Kwiecień 7 21
Maj 5 19
Czerwiec 2 16 30
Lipiec 14 28
Sierpień 11 25
Wrzesień 8 22
Październik 6 20
Listopad 3 17
Grudzień 1 15 29

Dane Kontaktowe

Urząd Gminy Poronin

ul. Józefa Piłsudskiego 5

34-520 Poronin

e-mail: srodowisko@poronin.pl

gmina@poronin.pl

tel.: 18 20 210 24

18 20 741 12

fax.: 18 20 741 92

TESKO” Tatrzańska Komunalna
Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

ul. Szymony 17a

34-500 Zakopane

e-mail: tesko@tesko.pl

tel.: 18 20 256 32

fax.: 18 20 256 21


Rodzaje pojemników lub worków na:

co wolno umieszczać:

odpady komunalne pozostałe po segregacji i niesegregowane.

co wolno umieszczać:

papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metalu, opakowania z papieru

i tektury, opakowania wielomateriałowe, kartony po sokach, mleku, folia po sianokiszonce – opróżnione opakowania i surowce wtórne.

czego nie wolno umieszczać:

odpadów kuchennych, kuchennych zwierzęcych, papieru zabrudzonego, zatłuszczonego, kalki, tapet, odpadów higienicznych, pieluch, artykułów wykonanych z połączenia tworzyw sztucznych z innymi materiałami, ubrań, butów, butelek po olejach samochodowych, styropianu, gumy, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po aerozolach, lakierach, dezodorantach, opakowań po olejach, smarach, farbach i lakierach itp, trocin, suchych traw, gruzu budowlanego, popiołu.

co wolno umieszczać:

butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach bez elementów metalowych.

czego nie wolno umieszczać:

szkła stołowego, zbrojonego, szyb samochodowych, szyb okiennych, luster, ceramiki, porcelany, żarówek, świetlówek, szklanych opakowań farmaceutycznych, termometrów.

co wolno umieszczać:

odpady kuchenne ulegające biodegradacji roślinne (obierki, odpady roślinne itp.), odpady ulegające biodegradacji roślinne (liście trawy, gałęzie, itp.), odpady z targowisk roślinne.

czego nie wolno umieszczać:

resztek wędlin, mięs, tkanin, materiałów nieorganicznych.

co wolno umieszczać:

wszelkiego rodzaju zimne popioły z palenisk domowych

co wolno umieszczać:

wszelkiego rodzaju gruz budowlany, beton, cegły, płytki ceramiczne, regipsy itp.

czego nie wolno umieszczać:

odpadów zmieszanych i segregowanych.

Każdy worek winien być oznakowany stosowną nalepką z kodem kreskowym!!!

POZOSTAŁE ODPADY:

odpady wielkogabarytowe typu meble, odpady elektryczne i elektroniczne, opakowania po chemikaliach np. środkach ochrony roślin, olejach samochodowych, smarach, farbach i lakierach, zużyte opony, baterie i akumulatory, odbierane będą w trakcie zbiórek ogłaszanych przez Gminę.

Przeterminowane lekarstwa - „leki cytotoksyczne i cytostatyczne”, „leki inne” zbierają następujące apteki:

Apteka w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 34-520 Poronin,

Apteka w Zębie, Ząb 40d, 34-521 Ząb.