W związku z planowaną zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2015 zmiany deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można dokonać po 30 stycznia 2015r.

Mając powyższe na uwadze prosimy o systematyczne wystawiane odpadów w dniu ich zbiórki. Wszelkie kwestie dotyczące deklaracji zostaną uregulowane po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy Poronin.

Informacje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców Gminy Poronin zostaną doręczone w miesiącach styczniu i lutym 2015r. Rada Gminy Poronin podjęła w miesiącu grudniu 2014r. uchwałę w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym zmieniły się terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustalono termin i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia:

  1. 31 marca za okres 1 stycznia – 31 marca,
  2. 30 czerwca za okres 1 kwietnia – 30 czerwca,
  3. 30 września za okres 1 lipca – 30 września,
  4. 31 grudnia za okres 1 października – 31 grudnia.

Częstotliwość wnoszenia opłaty co kwartał, z możliwością cząstkowych wpłat miesięcznych

Wszelkie informacje dotyczące zmiany deklaracji o wysokości opłaty oraz innych spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Poronin w pok. nr 24, lub pod nr tel. 18 20 210 24, oraz na stronie internetowej www.poronin.pl w zakładce "ODPADY". W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańców lub powstania odpadów komunalnych lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Dodatkowo informujemy, że w Urzędzie Gminy Poronin można złożyć zamówienia na stałe nalepki z kodem kreskowym na kosze przeznaczone do zbiórki odpadów zmieszanych.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Poronin w 2015 roku.
Majerczykówka, Murzasichle

Harmonogram zbiórki odpadów Gmina Poronin

Styczeń1226
Luty923
Marzec923
Kwiecień720
Maj418
Czerwiec11529
Lipiec1327
Sierpień1024
Wrzesień721
Październik519
Listopad21630
Grudzień1428

Poronin – Kościuszki, Za Torem, Kasprowicza

Harmonogram zbiórki odpadów Gmina Poronin

Styczeń1327
Luty1024
Marzec1024
Kwiecień821
Maj519
Czerwiec21630
Lipiec1428
Sierpień1125
Wrzesień822
Październik620
Listopad317
Grudzień11529

Poronin – J. Piłsudskiego, , A. Gut-Stapińskiej, Tatrzańska, Jesionkówka, Kośne Hamry

Harmonogram zbiórki odpadów Gmina Poronin

Styczeń1428
Luty1125
Marzec1125
Kwiecień922
Maj620
Czerwiec317
Lipiec11529
Sierpień1226
Wrzesień923
Październik721
Listopad418
Grudzień21630

Stasikówka, Skupniowa, Małe Ciche, Lichajówki, Błociska, Zgorzelisko

Harmonogram zbiórki odpadów Gmina Poronin
Dzień
Styczeń21529
Luty1226
Marzec1226
Kwiecień1023
Maj721
Czerwiec518
Lipiec21630
Sierpień1327
Wrzesień1024
Październik822
Listopad519
Grudzień31731

Suche, Rafaczówki, Ząb, Bustryk, Nowe Bystre

Harmonogram zbiórki odpadów Gmina Poronin
Dzień
Styczeń21630
Luty1327
Marzec1327
Kwiecień1024
Maj822
Czerwiec519
Lipiec31731
Sierpień1428
Wrzesień1125
Październik923
Listopad620
Grudzień418

Urząd Gminy Poronin

ul. Józefa Piłsudskiego 5

34-520 Poronin

e-mail: srodowisko@poronin.pl

gmina@poronin.pl

tel.: 18 20 210 24

18 20 741 12

fax.: 18 20 741 92

TESKO” Tatrzańska Komunalna
Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

ul. Szymony 17a

34-500 Zakopane

e-mail: tesko@tesko.pl

tel.: 18 20 156 75

fax.: 18 20 256 37