Formularz deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący w 2016 roku można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania