Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.09.20, autor

Azbest - dofinansowania

 Masz azbest na swojej posesji? Nie czekaj do 2032 rok zgłoś się natychmiast do Gminy w celu uzyskania pomocy z jego utylizacją. Obecnie na terenie całego kraju prowadzone są prace związane z realizacją „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Celem przedmiotowego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Całe działanie ma zakończyć się w 2032 roku, choć widząc skalę problemu istnieją uzasadnione obawy, że będzie to bardzo trudne do realizacji.

Gmina Poronin prowadzi intensywne działania mające na celu usunięcie z jej terenu wszystkich wyrobów zawierających azbest. Od 2008 roku prowadzona jest akcja usuwania azbestu z terenu Gminy. Gmina pomaga mieszkańcom w sposób legalny pozbyć się azbestu z terenu nieruchomości i po odebraniu go przekazuje azbest firmom posiadającym stosowne zezwolenia do jego utylizacji. W 2014 roku Gmina Poronin otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poronin wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest. Prace związane z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zakończyły się w 2014 roku. Został przygotowany i przyjęty, Uchwałą Rady Gminy Poronin z dnia 11.02.2015 Nr. V/25/2015 Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poronin wraz ze szczegółową inwentaryzacją. Prace związane z demontażem pokryć dachowych zawierających azbest winny być prowadzone przez wykwalifikowane firmy. Nie można dopuszczać do sytuacji, w których zdejmowane płyty zaczynają się łamać i kruszyć, ponieważ powoduje to silne pylenie azbestu, co może powodować przedostawanie się go do organizmu poprzez drogi oddechowe. Pamiętajmy azbest to trucizna i należy się z nim obchodzić szczególnie delikatnie unikając jego uszkadzania. Obecnie tj. w latach 2017 - 2019r. Gmina Poronin uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wykonanie zadania pod nazwą „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poronin”. Każdy z mieszkańców Gminy Poronin może wnioskować o pomoc w kwestiach związanych z usuwanie azbestu z terenu indywidualnych nieruchomości. Gmina Poronin aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji usuwania wyrobów zawierających azbest. Od 2008r. z terenu Gminy usunięto około 400 Mg wyrobów zawierających azbest.


 Azbest dzięki swoim właściwościom fizycznym i chemicznym był jednym z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych w XX wieku przede wszystkim w budownictwie i motoryzacji. Posiada wysoką odporność na działanie czynników zewnętrznych: tarcie, wysokie temperatury itp. Ze względu na swoje cechy wykorzystywany był jako domieszka w pokryciach dachowych (eternit), rurach, okładzinach hamulcowych, odzieży ogniotrwałej oraz środkach ochrony przeciwpożarowej.

Jednak po latach badań i obserwacji stwierdzono, że oprócz swoich cudownych właściwości posiada jedną znaczącą wadę. Azbest jest substancją niezwykle szkodliwą dla zdrowia i życia ludzkiego. Jest on przyczyną pylicy azbestowej i międzybłoniaka opłucnej. Są to niezwykle trudne do leczenia choroby nowotworowe.

W początkowych latach wykorzystywania azbestu nikt nie był świadom jego szkodliwości, co sprawiło, że został on silnie rozprzestrzeniony na terenie całej Polski oraz w krajach ościennych. Największe zastosowanie znalazł w budownictwie - płyty azbestowe (eternit) ze względu na ogniotrwałość i dużą wytrzymałość były wykorzystywane w szerokim zakresie. Wykonywano z nich pokrycia dachów oraz fasady budynków. Azbest dzięki włóknistej budowie dawał wysoką trwałość i odporność na pęknięcia i złamania, dlatego był wykorzystany do produkcji rur cementowo-azbestowych. Wykonywano z nich ciągi wodociągowe oraz kanalizacyjne. Azbest wykorzystywano również w motoryzacji jako okładziny ciernych szczęk hamulcowych.

W 1997 roku zakazano wprowadzania na terytorium Polski azbestu i wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

Obecnie na terenie całego kraju prowadzone są prace związane z realizacją „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Celem przedmiotowego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Całe działanie ma zakończyć się w 2032 roku, choć widząc skalę problemu istnieją uzasadnione obawy, że będzie to bardzo trudne do realizacji. Z inwentaryzacji prowadzonych na terenie całego kraju wynika, że w 2008 roku znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest.

Gmina Poronin również prowadzi intensywne działania mające na celu usunięcie z jej terenu wszystkich wyrobów zawierających azbest.

Od 2008 roku prowadzona jest akcja usuwania azbestu z terenu Gminy. Gmina pomaga mieszkańcom w sposób legalny pozbyć się azbestu z terenu nieruchomości i po odebraniu go przekazuje azbest firmom posiadającym stosowne zezwolenia do jego utylizacji.

W 2014 roku Gmina Poronin otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poronin wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

Prace związane z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zakończyły się w 2014 roku. Został przygotowany i przyjęty, Uchwałą Rady Gminy Poronin z dnia 11.02.2015 Nr. V/25/2015 Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poronin wraz ze szczegółową inwentaryzacją.

Prace związane z demontażem pokryć dachowych zawierających azbest winny być prowadzone przez wykwalifikowane firmy. Nie można dopuszczać do sytuacji, w których zdejmowane płyty zaczynają się łamać i kruszyć, ponieważ powoduje to silne pylenie azbestu, co może powodować
przedostawanie się go do organizmu poprzez drogi oddechowe.
Pamiętajmy azbest to trucizna i należy się z nim obchodzić szczególnie delikatnie unikając jego uszkadzania.

Obecnie tj. w latach 2017 - 2019r. Gmina Poronin uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wykonanie zadania pod nazwą „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poronin”.

Każdy z mieszkańców Gminy Poronin może wnioskować o pomoc w kwestiach związanych z usuwanie azbestu z terenu indywidualnych nieruchomości.

Gmina Poronin aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji usuwania wyrobów zawierających azbest. Od 2008r. z terenu Gminy usunięto około 400 Mg wyrobów zawierających azbest.

Gorąco zapraszamy do udziału w akcji usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poronin.