Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

Odpady - Ekologia

 • aktualnosc

  Wykaz jednostek wywożących nieczystości...

  Wykaz jednostek wywożących nieczystości ciekłe z terenu Gminy Poronin Lp. Identyfikator REGON Nazwa jednostki Adres Telefon Data wygaśnięcia pozwolenia miejscowość kod pocztowy ulica i  numer 1 490518510 Wywóz Fekali I Zanieczyszczeń Usługi Transportowe Tadeusz Swatkowski Ciche 34-407 Ratułów 7A 18 26 580 61 06.08.2019 2...

  Więcej
 • aktualnosc

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych...

  W związku z planowaną zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2015 zmiany deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można dokonać po 30 stycznia 2015r. Mając powyższe na uwadze prosimy o systematyczne wystawiane odpadów w dniu ich zbiórki. Wszelkie kwestie dotyczące deklaracji zostaną...

  Więcej
 • Odpady Wielkogabarytowe

  W dniach od 17.10.2014r. do 24.10.2014r. na terenie Gminy Poronin odbędzie się wielka zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów niebezpiecznych, chemikaliów itp. Wójt Gminy Poronin zachęca do czynnego udziału w przedmiotowej zbiórce wszystkich mieszkańców Gminy Poronin. Zbiórka będzie polegała na podstawieniu...

  Więcej
 • Azbest - obwieszczenie 

  Obwieszczenie Wójta Gminy Poronin o przystąpieniu do realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na terenie Gminy Poronin.Nasz znak: GPGiOŚ-VI.621.14.2014 Poronin 26.05.2014r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PORONIN o przystąpieniu do realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na terenie Gminy Poronin Wójt Gminy Poronin działając na podstawie art....

  Więcej
 • ODPADY WIELKOGABARYTOWE, RTV, AGD...

  Harmonogram wywozu oraz wykaz punktów i godzin zbierania odpadów podczas wielkiej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV, AGD oraz odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy Poronin W dniach od 05.05.2014r. do 10.05.2014r. na terenie Gminy Poronin odbędzie się wielka zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i...

  Więcej
 • ODPADY WIELKOGABARYTOWE, RTV, AGD...

  Wielka zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy Poronin W dniach od 05.05.2014r. do 10.05.2014r. na terenie Gminy Poronin odbędzie się welka zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów niebezpiecznych, chemikaliów itp. Wójt Gminy Poronin...

  Więcej
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, informacja dotycząca zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r. w odniesieniu do nieruchomości lub części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Wójt Gminy Poronin informuje, że Rada Gminy Poronin dokonała zmian stawek opłaty za...

  Więcej
 • Akcja zbiórki wycofanego z...

  Odpady Wielkogabarytowe, RTV i AGD. W związku z planowaną akcją zbiórki wycofanego z eksploatacji sprzętu elektrycznego, elektronicznego AGD i RTV oraz zbiórką odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów itp. Wójt Gminy Poronin zachęca do czynnego udziału w przedmiotowej zbiórce wszytskim mieszkańców Gminy Poronin. Zbiórka będzie polegała na podstawieniu...

  Więcej
 • Jak poprawnie segregować odpady

  W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sposobu segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Poronin Wójt Gminy Poronin przypomina, że na terenie naszej Gminy segregację dzielimy na dwie podstawowe frakcje, tzw. „MOKRĄ” i frakcję tzw. „SUCHĄ”. Oprócz tych dwóch podstawowych frakcji zbierane są „ODPADY ZIELONE ULEGAJĄCE...

  Więcej
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

  Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na nas wszystkich nowe zadania i nowe obowiązki. We wspólnej trosce o ochronę środowiska i czystość naszych sołectw, gminy i regionu wdrażamy system, który powinien to gwarantować. Załączając informację do mieszkańców gminy apeluję o odpowiedzialne...

  Więcej