Zakład Gospodarki Komunalnej w Poroninie jest zakładem budżetowym rozliczającym się z budżetem Gminy Poronin.
Zakład jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych Gminy Poronin utworzonym dla prowadzenia w imieniu Gminy zadań własnych w zakresie:
1) obsługi całego systemu wodociągowego oraz zaopatrzenia Gminy w wodę,
2) administrowania budynkami komunalnymi należącymi do Gminy,
3) współorganizacja z Urzędem Gminy i nadzór w zakresie:
a) usuwania nieczystości stałych i płynnych,
b) letniego i zimowego utrzymania dróg.


ul. Józefa Piłsudskiego 15
34-520 Poronin
tel. 18 207 40 04
e-mail:
zgk@poronin.pl

Kierownik:
Wojciech Skóbel