Strona OPS
www.ops.pl

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
www.cal.org.pl

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
www.barka.org.pl

Portal dla osób niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.pl

Forum Czerwona Wstążka - problemy osób zarażonych HIV
www.hiv_aids.glt.pl

Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.org

Interwencja kryzysowa
www.interwencjakryzysowa.pl

Centrum Wolontariatu
www.wolontariat.org.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
www.rops.krakow.pl

Portal Organizacji Pozarządowych
www.ngo.pl