W dniu 28.06.1995 r. Rada Gminy Poronin powołała Ośrodek Pomocy Społecznej do zadań którego należy m.in.

1) Przyznawanie i wypłacanie : zasiłków stałych, zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych, dożywianie dzieci w szkole; praca socjalna
2) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych
3) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań z dłużnikami alimentacyjnymi

ul. Józefa Piłsudskiego 15

34-520 Poronin

Tel. 182074005 ; 182001404

e-mail : ops@poronin.pl ; ops.poronin@pro.onet.pl

www.poronin.ops.pl

Kierownik

Ewa Andrzejewska-Żegleń