Jednostka została powołana w dniu 28 czerwca 1995 roku uchwałą Rady Gminy Poronin jako Administracja Placówek Oświatowych i Kulturalnych Gminy Poronin. W 2004 r. zmieniono nazwę jednostki na: "Administracja Placówek Oświatowych Gminy Poronin".
Jednostka wykonuje zadania w stosunku do gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin.

W styczniu 2017 roku jednostka przekształcona została w Centrum Usług Wspólnych

ul. Józefa Piłsudskiego 9
34-520 Poronin
tel.18 207 40 03
e-mail:
 cuw@poronin.pl

Dyrektor:
Beata Chałupka