Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zębie
ul. św. Anny 1/3
34-521 Ząb

Szkoła Podstawowa im. H. Marusarzówny
tel. 18 26 370 14
email: sp_zab@op.pl

Gminne Przedszkole Publiczne
tel. 18 26 37 058
email: przedszkole1@interia.eu

strona szkoły: http://www.zswzebie.pl/

Szkoła Podstawowa w Zębie powstała w 1886 r. patronem szkoły została młoda dziewczyna, wielka sportsmenka oraz patriotka Helena Marusarzówna.

Szkoła Podstawowa w Zębie zlokalizowana jest w dwóch budynkach. Pierwszy z nich, z ponad 130 letnią historią, do dnia 31 sierpnia 2017 r. był budynkiem szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. W drugim budynku (działającym od 2015 r.) do dnia 31 sierpnia 2017 r. znajdowało się Gimnazjum im. Jana Pawła II. W latach 2017-2019  w obu budynkach mieściła się Szkoła Podstawowa im. H. Marusarzówny w Zębie. W 2018 r. w starym obiekcie przeprowadzony został generalny remont, w wyniku którego w części murowanej utworzono Gminne Przedszkole w Zębie.

Od 1 września 2019 r. szkoła podstawowa i przedszkole weszły w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Zębie. W zabytkowym budynku funkcjonują  klasy edukacji wczesnoszkolnej, czyli I-III i oddziały zerowe i sekretariat przedszkola, a w murowanej części znajdują się oddziały przedszkolne. W nowym budynku są klasy IV-VIII szkoły podstawowej, a także sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, gabinet logopedyczny, aula, biblioteka, stołówka, świetlica, sala gimnastyczna, szatnie i gabinet pedagoga szkolnego. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada podjazdy i windę).

W roku szkolnym 2019/20 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zębie w sumie jest 17 oddziałów, w tym 11 w szkole podstawowej (207 uczniów) i 6 w przedszkolu (119 dzieci).  W całym zespole pracuje 35 nauczycieli i 11 osób obsługi.  Grono pedagogiczne zdominowane jest przez kobiety – 27 pań ale mężczyzn jest też trochę – 8 panów. Ogólnie w szkole jest 11 oddziałów –  dwie klasy pierwsze, jedna druga, jedna klasa trzecia, jedna czwarta, dwie piąta, dwie szóste, jedna siódma i jedna ósma. Najliczniejsze klasy to  II i VII  – liczą one 23 osoby, natomiast najmniejszy oddział to klasa Va, do której chodzi 15 uczniów.

Szkoła jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Plastycznego „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy” oraz Gminnego Konkursu Matematycznego dla klas I – III szkoły podstawowej.

Uczniowie szkoły podstawowej biorą udział w licznych konkursach gawędziarskich, recytatorskich, plastycznych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym organizowanym przez MCK „Jutrzenka” w Zakopanem.

W konkursach, zawodach uczniowie naszej szkoły zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia.

Uczniowie szkoły włączają się do wielu prac w charakterze wolontariuszy
m. in.

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Akcję Honorowego Oddawania Krwi,
- udział w Akcji Sprzątania Świata.

Szkoła współpracuje z:
- Parafią w organizowaniu ważnych uroczystości religijno – patriotycznych,
- Rejonowym Zarządem Ligi Ochrony Przyrody,
- Rejonowym Zarządem PCK w Zakopanem,
- Związkiem Podhalan w Zębie oraz Związek Podhalan w Ameryce Północnej,
- Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu w Rabce,
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Zębie
- Stowarzyszeniem Wspólnota Polska
- Tatrzańskim Parkiem Narodowym.

Szkoła organizuje spotkania ze sławnymi ludźmi m. in. Jerzy Bielecki, więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.