Szkoła Podstawowa  im. Legionów Polskich w Poroninie:

ul. J. Piłsudskiego 34, 34 – 520 Poronin
e – mail: szkolaporonin@op.pl
Telefon Szkoła : 18 20 74 186

strona szkoły: http://www.szkolaporonin.pl/

mgr Zofia Chowaniec – Dyrektor Zespołu Szkół w Poroninie
mgr Katarzyna Budyn – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół