W dniu 23.IX.1945r z inicjatywy ks. Proboszcza Jana Krupy zostało założone przedszkole, do którego uczęszczało 20 dzieci. Było ono wspierane przez Izbę Rolniczą. Przedszkole mieściło się w domu prywatnym. Prowadzone było przez siostry Michalitki, które mieszkały w Suchem. W 1949r zostało zlikwidowane przez władze państwowe, co zostało odnotowane w kronice parafialnej. Państwowe przedszkole zostało założone w 1953r na prośbę mieszkańców Poronina. Założycielem był Wydział Oświaty w Nowym Targu. Organizatorem i kierowniczką była Irena Barwicka. Budynek na przedszkole wynajęto od Józefa Chowańca przy ul. Tatrzańskiej 2. Był to budynek mieszkalny, nie przystosowany do pracy z dziećmi, dlatego też wykonano kilka przeróbek i poprawek, doprowadzono wodę, dzięki czemu poprawił się stan sanitarno-higieniczny. Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 1.XI.1953r. Przedszkole było 9-godzinne, posiadało jeden oddział, do którego chodziło 30 dzieci. Budynek był drewniany, przytulny, charakterystyczny dla regionu podhalańskiego. Pierwszymi nauczycielkami były: Maria Biedugis i Alicja Bobak (przepracowała z dziećmi 38 lat 1953 – 1991). W 1956r przedszkole przekształcono w dwuoddziałowe. Kierowniczką przedszkola została Leokadia Sienkiewicz. Do pracy przyszła nowa nauczycielka Teresa Szlachta. Od 1.IX.1958r kierowniczką została Teresa Szlachta. Do pracy przyszła nowa nauczycielka Grażyna Zielińska. Wiosną 1959r zostało założone alpinarium, które było ozdobą placówki, budziło podziw nie tylko rodziców ale również przechodniów. W 1960r Alicja Bobak założyła zespół regionalny z dzieci grupy starszej. Zespół występował z różnych okazji, dawał występy dla nauczycieli z całej Polski, a nawet z zagranicy. Po 11 latach funkcjonowania przy ulicy Tatrzańskiej 2, gospodarz wymówił najem budynku z uwagi na niskie płatności Wydziału Oświaty. Z dniem 1.IX.1964r przedszkole zostało przeniesione na ulicę Kasprowicza 41 do państwa Anieli i Stanisława Żegleniów. Był to budynek bardzo duży, nasłoneczniony, z pięknym ogrodem, otoczony siatką, zapewniający dzieciom bezpieczeństwo. Przedszkole było dwuoddziałowe, 9-godzinne, zatrudniało 11 osób personelu. Do przedszkola uczęszczało 70 dzieci. Od 1.IX.1966r do pracy przyszła Zofia Majerczyk, która przepracował z dziećmi 25 lat. W dniu 1.IX.1972r nowym dyrektorem została Alicja Bobak. 1.IX.1978r przyszła nowa nauczycielka Barbara Borgosz, która pracowała tu do roku 1999.

Przedszkole było nastawione na dziecko, na prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy. Kontrole Wydziału Oświaty i Kuratorium wysoko oceniały pracę palcówki i wkład przedszkola w otaczające je środowisko. Za te zasługi w 1985r Alicja Bobak i Stefania Kalata zostały odznaczone Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a nauczycielki Zofia Majerczyk i Barbara Borgosz Złoty Krzyżem Zasługi. Również Gmina doceniła zasługi grona pedagogicznego, w 1987r wszystkie cztery panie otrzymały Złotą Odznakę za Zasługi dla Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej. Na ulicy Kasprowicza przedszkole funkcjonowało 27 lat. W 1991r na emeryturę odeszły Alicja Bobak, Zofia Majerczyk i Stefania Kalata. Przedszkole zostało przeniesione do budynku dawnego kina na ulicę Piłsudskiego 2. Rozbudowano kuchnię i zaplecze. Nowym dyrektorem została Barbara Borgosz. Od 1.X.1992r do przedszkola w Poroninie został przyłączony oddział z Suchego. W przedszkolu prowadzone były zajęcia: rytmika i j. angielski. W roku 1993 do przedszkola przyszły dwie nauczycielki z Suchego: Dorota Tokarczyk i Maria Flaszczyńska. Po utworzeniu Gminy Poronin w 1995r przedszkole uległo reorganizacji: pozostał 9- godzinny oddział przedszkolny oraz 2 oddziały 5-godzinne dla 6-latków. Po odejściu Barbary Borgosz na emeryturę nowym dyrektorem została Dorota Tokarczyk. Kontynuuje i podtrzymuje ona atmosferę oraz sposób kierowania placówką. Gminne Przedszkole ściśle współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Gminne Przedszkole Publiczne
ul. Józefa Piłsudskiego 2
34 - 520 Poronin
tel. 18 207 41 71
dyr. Dorota Tokarczyk