Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2021.04.01, autor

Opłaty

Wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać bez wezwania do ostatniego dnia każdego kwartału.  Możliwe są wpłaty miesięczne, kwartalne lub za cały okres rozliczeniowy w danym roku.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności w celu uniknięcia upomnień
i dodatkowych kosztów. 

Opłata za gospodarowanie odpadami od mieszkańców wynosi:

  • 26 zł od osoby za miesiąc (78 zł od osoby za kwartał),
  • wyższa stawka (kara) za brak segregacji –52 zł od osoby za miesiąc (dwukrotność stawki podstawowej).

Pozostałe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  • Opłata ryczałtowa dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Poronin wynosi 160,00 zł/rok.
  • Mimo, że większość Gmin rezygnuję z obsługi podmiotów gospodarczych
    w ramach systemu odpadów komunalnych my postanowiliśmy utrzymać dotychczasowy system. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą: za worek
    o pojemności 120 l – 50 zł/miesiąc.


W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawki będą 2 razy wyższe.

Płatności należy dokonywać:

- na indywidualny numer rachunku bankowego, który widnieje na informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na załączonych wpłatach.

Płatność można uiścić:

- na poczcie,

- w banku;

- w kasie Urzędu Gminy Poronin;

- przelewem bankowym.

Gmina nie wystawia rachunków oraz faktur VAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 października 2020 r. obowiązuje zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów
dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od osoby zamieszkującej.

Od 1 października 2020 r. obowiązuje zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów
dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, posiadających „Kartę Dużej Rodziny” w wysokości 2,60 zł (10 % z 26 zł - stałej stawki ustalonej od mieszkańca/msc.)