Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

Gospodarka odpadami

 • aktualnosc

  Informacja o zamiarze przeprowadzenia...

  W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), zgodnie z art. 6c ust. 3c, Wójt Gminy Poronin informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja dla właścicieli nieruchomości...

  INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH, NA KTÓRYCH PROWADZONA JEST AGROTURYSTYKA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPOŁECZNA LUB PUBLICZNA, DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W związku z wejściem w życie uchwały Nr XXXVI/253/2021 Rady Gminy Poronin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ustalenia w sprawie odbioru...

  1. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, wytworzone w trakcie prac remontowo – budowlanych na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Poronin, nie wymagających zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, można oddać w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami w limicie 10 worków na gospodarstwo na...

  Więcej
 • aktualnosc

  Opłaty

  Wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać bez wezwania do ostatniego dnia każdego kwartału.  Możliwe są wpłaty miesięczne, kwartalne lub za cały okres rozliczeniowy w danym roku. Prosimy o terminowe regulowanie płatności w celu uniknięcia upomnień i dodatkowych kosztów.  Opłata za gospodarowanie odpadami od mieszkańców...

  Więcej
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w...

  Informujemy, że w dniach 5-15 lipca odbędzie się w Gminie Poronin zbiórka odpadów wielkogabarytowych: Małe Ciche - 5 lipca, Stasikówka - 5 lipca, Murzasichle - 5-6 lipca, Poronin - 7-8 lipca, Ząb - 12 lipca, Bustryk - 13 lipca, Suche - 14 lipca, Nowe Bystre -...

  Więcej