Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

Gospodarka odpadami

 • aktualnosc

  Ustalenia w sprawie odbioru...

  1. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, wytworzone w trakcie prac remontowo – budowlanych na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Poronin, nie wymagających zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, można oddać w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami w limicie 10 worków na gospodarstwo na...

  Więcej
 • aktualnosc

  Ustalenia w sprawie odbioru...

  1. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, wytworzone w trakcie prac remontowo – budowlanych na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Poronin, nie wymagających zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, można oddać w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami w limicie 10 worków na gospodarstwo na...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja o podmiotach odbierających...

  W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbiór odpadów komunalnych  na terenie Gminy Poronin realizuje firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp z o.o.  os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa tel. 18 262 50 95 wew. 83 Poniżej przedstawiam wykaz instalacji do których będą przekazywane odpady...

  Więcej
 • Ulotka informacyjna

  ULOTKA INFORMACYJNA

  Więcej
 • aktualnosc

  Opłaty

  Wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać bez wezwania do ostatniego dnia każdego kwartału.  Możliwe są wpłaty miesięczne, kwartalne lub za cały okres rozliczeniowy w danym roku. Prosimy o terminowe regulowanie płatności w celu uniknięcia upomnień i dodatkowych kosztów.  Opłata za gospodarowanie odpadami od mieszkańców...

  Więcej
 • aktualnosc

  Kompostownik

  Od 1 października 2020 r. obowiązuje zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od osoby zamieszkującej. Właścicielom nieruchomości, korzystającym ze zwolnienia nie będzie przysługiwał odbiór bioodpadów....

  Więcej