23 stycznia Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę antysmogową. Przyjęty dokument ma na celu ograniczenie spalania paliw najgorszej jakości oraz montażu kotłów niespełniających żadnych norm emisyjnych tzw. „kopciuchów”.

Zgodnie z założeniami uchwały:

  • od 1 lipca 2017 r. wszystkie nowo instalowane kotły powinny spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189,
  • od 1 lipca 2017 r. zacznie obowiązywać zakaz stosowania paliw węglowych najgorszej jakości, tzn. mułów i flotów węglowych (węgiel o uziarnieniu poniżej 3 mm, bądź taki, w którym udział tej drobnej frakcji przekracza 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%,
  • kotły, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r. muszą zostać wymienione do:
  • 1 stycznia 2023 r. w przypadku kotłów bezklasowych,
  • 1 stycznia 2027 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane do końca swojej żywotności,
  • po 1 stycznia 2023 roku wszystkie miejscowe ogrzewacze powietrza, których sprawność cieplna wynosi poniżej 80% muszą zostać doposażone w urządzenie redukujące emisję pyłów.

Ponadto od 1 stycznia 2020 roku nie będzie możliwe wprowadzanie do sprzedaży kotłów nie spełniających wymogów ujętych w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189.