Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.09.24,

Rozpalanie krok po kroku

Wbrew pozorom poprawne rozpalenie w kotle wcale nie jest proste. Zadymienie, częste wybuchy (słabsze lub mocniejsze) w samym kotle czy przewodzie kominowym mogą świadczyć o tym, że nieprawidłowo go rozpalamy. Komin oraz kocioł, jak wszystkie maszyny pracujące, muszą być utrzymywane w należytej czystości. Szczególnie dotyczy to komina, który powinien być regularnie, przynajmniej raz w roku czyszczony przez kominiarza. W większości przypadków problemy z rozpalaniem biorą się właśnie z powodu niedrożności przewodu kominowego, bądź samego kotła. Podczas procesu spalania wytwarza się sadza, która pozostaje na ściankach komina i kotła, z czasem coraz bardziej zatykając jego drożność i zmniejszając „ciąg”. Najważniejszą zasadą rozpalania jest stopniowa kontrola ognia, tak aby rósł w stałym tempie i nie został przygaszony. W kotle musi być widoczny płomień. Brak płomienia świadczy o zbyt niskiej temperaturze, w której nie mogą prawidłowo spalać się palne gazy, co może grozić nie tylko wybuchem, ale również przyśpieszyć proces osadzania się komina i wnętrza kotła. Niepoprawne rozpalanie w grozi szybszym zużywaniem się kotła, przewodu kominowego, a w skrajnych wypadkach może doprowadzić do wybuchu mogącego zniszczyć komin czy też kocioł.

Pamiętaj!!!:

1. Kupuj lepszy węgiel. Starczy na dłużej.

2. Nie pal śmieci.

3. Naucz się właściwie obsługiwać swój kocioł.

4. Nie żałuj piecowi powietrza.

5. Czyść komin i wnętrze kotła.

Gmina Poronin realizuje projekt pn.: „Czyste powietrze wokół nas – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4., Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.