Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.04.24, autor

Przestrzeganie uchwały antysmogowej

    Zły stan jakości powietrza w Małopolsce był główną przyczyną podjęcia przez Województwo Małopolskie ambitnych działań regulacyjnych w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Celem tych działań jest poprawa zdrowia mieszkańców i większy komfort życia.        

Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego, od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017r.). Obowiązuje również zakaz spalania węgla o udziale frakcji 0-3 mm powyżej 15% oraz biomasy 

o wilgotności powyżej 20%.

Dla istniejących kotłów pozaklasowych zakaz eksploatacji zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 roku, a dla kotłów klasy 3 i 4 od 1 stycznia 2027 roku. Ogrzewacze (instalacje wydzielające ciepło bezpośrednio), które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub ich sprawność ciepina wynosi poniżej 80%, od 1 stycznia 2023 roku, muszą zostać wymienione lub doposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

Szczegółowe informacje na temat wymagań uchwały antysmogowej dla działalności 

gospodarczej, dostępne są na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.p1/ 

antysmogowa/przedsiebiorcv/. W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości, udostępniony 

został formularz kontaktowy: https:Hpowietrze.malopolska.pl/kontakt/ oraz infolinia 12 63 03 100.