Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.03.13,

Niska emisja – ekologiczna bomba, która wybucha w zimie

Przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla, spalanie w piecach odpadów, a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych mogą być przyczyną wielu chorób. Emisja szkodliwych substancji powoduje wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza. Zjawisko to nazywane niską emisją jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności. Emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych stanowi problem

w wielu miastach Polski. Pył pochodzący ze spalania złej jakości węgla oraz śmieci może okazać się bardziej toksyczny niż pył wydobywający się z lokalnej ciepłowni. Przyczyna jest prosta, w domowych piecach temperatura jest za niska, aby dokładnie wszystko spalić. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną

z chorobami układu krążenia i oddychania. Wybór należy do nas. Korzystając

z przestarzałego pieca nie tylko stwarzamy zagrożenie dla siebie, ale pogłębiamy również problem związany z niską emisją, która odpowiedzialna jest również np. za kwaśne deszcze.