Z dotacji skorzystać mogą właściciele domów jedno- i wielorodzinnych w Gminie Poronin.

WYTYCZNE RPO, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ ABY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Aby otrzymać dotację, budynek musi przejść pozytywną ocenę energetyczną, którą bezpłatnie przeprowadzi osoba wyznaczona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Ocena energetyczna ma na celu określenie, czy budynek wymaga termomodernizacji przed wymianą starego kotła. Wykonanie wszystkich prac wskazanych podczas audytu, będzie konieczne w celu otrzymania dotacji. Koszt prac termomodernizacyjnych nie będzie dofinansowywany.

Program nie obejmuje:

  • zakupu i montażu źródeł ciepła w nowo powstałych budynkach,
  • wymiany starych kotłów gazowych i olejowych na nowe.

W ramach programu, właściciel zobowiązany będzie do:

  • zdemontowania starego kotła węglowego i dostarczenia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego jego utylizację,
  • zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
  • wykonania wszystkich zaleceń wskazanych przez audytora,
  • w przypadku wymiany starego kotła na kocioł gazowy uzyskanie odpowiednich pozwoleń (dokumentacja projektowa),
  • w przypadku montażu nowego kotła na paliwo stałe, istnieje obowiązek udokumentowania braku technicznej możliwości wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej.

LISTA KOTŁÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA PROJEKTU

Lista kotłów spełniających wymagania programu znajduje się na stronie: http://powietrze.malopolska.pl/kotly/


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Maksymalna kwota dofinansowania obliczana jest w nw. sposób:

1) dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze wynosi 350 zł/kW mocy urządzenia i wynosi:

a.nie więcej niż 8 000,00 zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,

b.nie więcej niż 10 000,00 zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla więcej niż jednego lokalu;

2) dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:

a.maksymalnie do 1 000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,

b.do wielokrotności 1 000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.