Szanowni Państwo,

W związku z okresem grzewczym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na jakość paliwa spalanego w kotłach centralnego ogrzewania. Proceder spalania śmieci jest jedną z głównych przyczyn wielu chorób. Palący śmieciami zatruwają nie tylko innych, ale również siebie i swoje rodziny.

Dlaczego nie warto palić śmieci?

Odpady w domowych paleniskach spalane są w niskich temperaturach. Powoduje to wydzielanie się wielu zanieczyszczeń. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych (butelki PET, worki foliowe, odpady z gumy, materiały lakierowane). W wyniku spalania ww. odpadów do atmosfery emitowane są rakotwórcze dioksyny.

Kolejnym argumentem przemawiającym za zrezygnowaniem ze spalania śmieci jest ich niska wydajność energetyczna oraz szybsze zużycie kotła. Podczas spalania odpadów powstaje między innymi kwas solny i kwas siarkowy. Wystar­czą sym­bo­liczne ilo­ści obu tych kwasów, które osiądą w chłod­nym miej­scu kotła i będą pod­gry­zać bla­chę mie­sią­cami. Skutki widać naj­czę­ściej dopiero wtedy, gdy kocioł nadaje się już na złom. Tak więc koszty związane z wcześniejszą wymianą kotła, na pewno przewyższą oszczędności na normalnym opale.

Wpływ smogu powstającego ze spalania śmieci na nasze zdrowie:

Ogrzewasz dom kotłem tradycyjnym? – Rób to mądrze.

Stosuj kilka prostych zasad:

Ø Nie pal śmieci,

Ø Stosuj paliwo wysokiej jakości,

Ø Pamiętaj o regularnym czyszczeniu przewodu kominowego,

Ø Zadbaj o odpowiednią wentylację kotłowni: nawiewną i wywiewną,

Ø Stosuj paliwo odpowiednie do rodzaju kotła,

Ø Regularnie czyść kocioł, sprawdzaj uszczelnienie drzwiczek i innych otworów.