Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.01.30, autor

Ankieta dotycząca Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków

Szanowni Państwo,

W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących ochrony jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego, a także w celu aktualizacji Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków, Wójt Gminy Poronin informuje wszystkich mieszkańców gminy o konieczności wypełnienia ankiet dot. wspomnianej bazy.

Formularze ankiet będą dostępne u Sołtysów lub osób upoważnionych, które udzielać będą pomocy przy ich wypełnieniu oraz w Urzędzie Gminy Poronin – pokój nr 24.

Obowiązek stworzenia i prowadzenia wyżej wymienionej Bazy został nałożony na gminy zapisami rozdziałów 3.3 i 4.2 Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, przyjętego uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Wypełniona ankieta będzie cennym źródłem informacji, które posłużą do stworzenia Bazy inwentaryzacji ogrzewania w budynkach oraz oszacowania ilości osób zainteresowanych współfinansowaniem wymiany starego źródła ciepła na nowe.


Wypełnione ankiety należy złożyć u Sołtysów lub osób upoważnionych do ankietyzacji budynków.

UWAGA!!!!

W przypadku niewypełnienia i niezłożenia ankiet, służby gminne będą zmuszone do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia danych dotyczących źródeł ogrzewania, posiadanych odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.) i stopnia przeprowadzonej termomodernizacji budynków.


Z poważaniem,

(-) mgr Anita Żegleń

Wójt Gminy Poronin

Pliki do pobrania