Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.10.01, autor

INFORMACJA z otwarcia ofert ZP. 2.2018

ZP. 2.2018 Poronin, 2018-10-01


INFORMACJA

z otwarcia ofertNa podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:


Budowa ciągu pieszo–komunikacyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczno-edukacyjną wzdłuż Szlaku papieskiego w miejscowości Ząb, Gmina Poronin.
Ogłoszenie nr 617200-N-2018 z dnia 2018-09-14 r.

Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie w/w zadania przeznaczył 173.062,38 z ł.


Do postępowania została złożona następująca oferta:


Nr oferty

Oferta


1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy s.j., os. Za Torem 3, Zaskale, 34-424 Szaflary

Cena brutto: 174.830,87 zł, termin płatności faktury: 14 dni, gwarancja: 12 miesięcy.Przewodnicząca Stowarzyszenia


(-) mgr Małgorzata Stasik