Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2018.08.31,

Informacja z otwarcia ofert ZP.1.2018 ciąg pieszo-komunikacyjny Ząb

ZP. 1.2018                                                                                                                                              Poronin, 2018-08-31


INFORMACJA

z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Budowa ciągu pieszo–komunikacyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczno-edukacyjną wzdłuż Szlaku papieskiego w miejscowości Ząb, Gmina Poronin.
Ogłoszenie nr 602766-N-2018 z dnia 2018-08-16 r.


Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie w/w zadania przeznaczył 173.062,38 zł.

Do postępowania została złożona następująca oferta:

Nr oferty

Oferta

1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy s.j., os. Za Torem 3, Zaskale, 34-424 Szaflary

Cena brutto: 155.935,53 zł, termin płatności faktury: 30 dni, gwarancja: 48 miesięcy.


Przewodnicząca Stowarzyszenia

(-) mgr Małgorzata Stasik