Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

Koło Gospodyń Wiejskich

 • aktualnosc

  ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej...

  ZP.271.2.2018                                                                                         ...

  Więcej
 • aktualnosc

  INFORMACJA z otwarcia ofert...

  ZP. 2.2018 Poronin, 2018-10-01 INFORMACJA z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa...

  Więcej
 • aktualnosc

  Budowa ciągu pieszo–komunikacyjnego wraz...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Budowa ciągu pieszo–komunikacyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczno-edukacyjną wzdłuż Szlaku papieskiego w miejscowości Ząb, Gmina Poronin. Ogłoszenie nr 617200-N-2018 z dnia 2018-09-14 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -Tak Nazwa projektu...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP.1.2018 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu

  ZP.1.2018 Poronin, 2018-09-12 ZAWIADOMIENIE o uniewa żnieniu post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający: Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Poronin 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 2 www.poronin.pl e-mail: stowarzyszenieporonin@gmail.com Zamawiający uprzejmie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...

  Więcej
 • aktualnosc

  ZP. 1.2018 INFORMACJA O...

  ZP. 1.2018 Poronin,  2018-09-12 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) pn.: Budowa ciągu pieszo–komunikacyjnego wraz ze ścieżką...

  Więcej
 • aktualnosc

  Informacja z otwarcia ofert...

  ZP. 1.2018                                                                                       ...

  Więcej
 • aktualnosc

  Budowa ciągu pieszo–komunikacyjnego wraz...

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  Budowa ciągu pieszo–komunikacyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczno-edukacyjną wzdłuż Szlaku papieskiego w miejscowości Ząb, Gmina Poronin. Ogłoszenie nr 602766-N-2018 z dnia 2018-08-16 r.  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -Tak Nazwa projektu...

  Więcej
 • aktualnosc

  Regulamin

   Załącznik do uchwały nr 1/2018 Regulamin Stowarzyszenia zwykłego „Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Poronin” I. Postanowienia ogólne § 1 Stowarzyszenie nosi nazwę „Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Poronin” i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej. Stowarzyszenie...

  Więcej
 • Budowa ciągu pieszo-komunikacyjnego wraz...

  Operacja pn. „Budowa ciągu pieszo-komunikacyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczno-edukacyjną wzdłuż Szlaku Papieskiego w miejscowości Ząb w Gminie Poronin” mająca na celu budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez wykonanie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Zębie jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju...

  Więcej