Na radosny czas Świąt Wielkiej Nocy 

i na każdy dzień powszedni

jak najwięcej dobra i ludzkiej życzliwości

oraz zdrowia i nieustającej opieki

Zmartwychwstałego Pana 

życzy 

Wójt Gminy Poronin oraz pracownicy Urzędu Gminy

Wykorzystano prace Pawła Kowalczyka, kl. III gimnazjum w Nowem Bystrem oraz Łucji Lassak,
kl. I gimnazjum w Nowem Bystrem