Sesja odbędzie się w środę 12 listopada 2014 r., o godz. 9:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. Piłsudskiego 2.

Sesja poprzedzona będzie uroczystą Mszą Św. w intencji samorządu w Kościele Parafialnym w Poroninie o godz. 8:00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie
quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu
9 października 2014 r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia stałych Komisji Rady
Gminy Poronin w dniu 29 października 2014 r.
4. Przyjęcie protokołu z XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy
Poronin odbytej w dniu 31 października 2014 r.
5. Wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy
Poronin dla Pana Józefa Pawlikowskiego – Bulcyka.
6. Podsumowanie V kadencji Samorządu Gminy Poronin za okres 2010-2014:
- wystąpienie Wójta Gminy Poronin,
- wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Poronin,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Ekonomiki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Poronin,
- wystąpienia zaproszonych gości,
- wręczenie okolicznościowych podziękowań.
7. Zamknięcie obrad.