Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 oraz zmian w Uchwale
  Budżetowej Gminy Poronin na rok 2015.

3.Sprawy bieżące.

4.Wolne wnioski.

5.Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w środę 19 sierpnia 2015 r., o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. J. Piłsudskiego 5.