Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 15 czerwca 2015 r.

3.Przyjęcie protokołu z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 29 czerwca 2015 r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.

5.Prezentacja jubileuszowa - „Z kart historii polskiej samorządności”.

6.Wystąpienie Wójta Gminy Poronin - „20 lat samorządowego gazdowania w Gminie Poronin”.

7.Wystąpienia zaproszonych gości.

8.Oficjalne otwarcie Punktu Potwierdzenia Profilu Zaufanego w Urzędzie Gminy Poronin w ramach projektu pn. „Od dziś - szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja w małopolskich JST”, współfinansowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9.Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się we wtorek 21 lipca 2015 r., o godz. 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2.