Sesja odbędzie się w środę 29 kwietnia 2015 r., o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. Piłsudskiego 5.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 26 marca 2015 r.

3.Wręczenie Medalu „Zasłużony dla Gminy Poronin” Panu Wojciechowi Pawlikowskiemu – Strażakowi Roku Województwa Małopolskiego 2014.

4.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

5.Interpelacje i zapytania Radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na przygotowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w miejscowości Poronin”.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tatrzańskiemu.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/27/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 oraz zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Poronin na rok 2015.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.

12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13.Sprawy bieżące.

14.Wolne wnioski.

15.Zamknięcie obrad.