Pierwsza sesja odbyła się w dniu 29 listopada 2014 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie.

   W Sesji wzięło udział wszystkich 15 Radnych oraz

   Bronisław Stoch- wójt gminy Poronin, zastępca wójta Andrzej Buńda, Paweł Para – Skarbnik Gminy,Katarzyna Krzyściak – Sekretarz Gminy i zaproszeni goście.

   Inauguracyjną sesję zwołaną przez Komisarza Wyborczego otworzył i poprowadził Radny Senior Józef Stołowski. Józef Stołowski (Radny Senior): Otwieram I Inauguracyjną Sesję Rady Gminy Poronin zwołaną przez Komisarza Wyborczego Postanowieniem z dnia 25 listopada 2014 r. Witam przybyłych Radnych i zaproszonych gości: czcigodnego Księdza Proboszcza , Wójta Gminy Poronin, Wicewójta- p. A. Buńdę, p. Skarbnika, p. Sekretarz, pracowników Urzędu Gminy Poronin, Sołtysów i obecnych na Sali gości. Stwierdzam, że na 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania uchwał.

   Pierwszym punktem było wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Poroninie i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta.

   p. Teresa Bafia wręczyła Radnym zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Gminy Poronin oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Poronin. Następnie 15 radnych złożyło ślubowanie mówiąc : “Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

   Po ślubowaniu radnych Wójt wobec Rady Gminy Poronin złożył ślubowanie o treści:

   "Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg."

   W punkcie 6 porządku obrad rada przystąpiła do wyboru przewodniczącego. W skład komisji skrutacyjnej weszli:

    1. Andrzej Staszel,
    2. Anita Żegleń,
    3. Adam Pawlikowski.

    Radny Stanisław Waliczek zgłosił kandydata na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Poronin w osobie Stanisława Staszla s. Władysława, wieloletniego radnego Gminy Poronin, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poronin poprzedniej kadencji.

    W wyniku głosowania tajnego Rada Gminy Poronin nowym przewodniczącym Rady został Stanisław Staszel