Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2021.02.09, autor

XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz Przewodniczący Rady Gminy zwołuje:

XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Małem Cichem z oddziałami przedszkolnymi. Druk nr 226

3. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu z oddziałami przedszkolnymi z siedzibą ul. Sądelska 31 , poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez tę szkołę pod adresem: Małe Ciche 22, 34-531 Murzasichle. Druk nr 227

4. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania petycji. Druk nr 228

5. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania petycji. Druk nr 229

6. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania petycji. Druk nr 230

7. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania petycji. Druk nr 231

8. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania petycji. Druk nr 232

9. Sprawy bieżące.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w środę 10 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2.

W związku z panującą epidemią wirusa COVID-19 prosi się uczestniczących w sesji o zachowanie wszelkich środków ostrożności, zakładanie maseczek i rękawiczek ochronnych oraz obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu.