Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2021.04.19, autor

Stypendia Sportowe 2021

Wszystkich sportowców będących mieszkańcami Gminy Poronin zachęcamy do składania wniosków o stypendium lub nagrodę Wójta Gminy Poronin.

Poniżej zamieszczamy regulaminy wraz z załącznikami.

Wnioski o stypendium składać może sam zawodnik, klub sportowy bądź rodzic/opiekun prawny w przypadku zawodnika niepełnoletniego. Wnioski o stypendium składa się raz w roku do 15 maja roku kalendarzowego.

Kandydatury do wyróżnień i nagród mogą zgłaszać: kluby sportowe, Wójt Gminy, radni Gminy Poronin oraz właściwe związki sportowe w terminie do 15 maja każdego roku.

Pliki do pobrania