Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.05.21, autor

Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego

Gmina Poronin jest jednym z 41 samorządów, które biorą udział w „Partnerskim projekcie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”. Celem tego projektu jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, redukcja szkodliwych pyłów oraz poprawa jakości powietrza. Całkowita wartość projektu w Gminie Poronin wynosi 1912954,02 zł.

Miło nam poinformować, że dnia 30 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa z firmą FLEXIPOWER GROUP Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Kudrowicach na zamontowanie instalacji solarnych. Wartość umowy Gminy Poronin z wykonawcą wynosi: 239944,98 zł brutto i dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, na terenie naszej gminy zostaną zamontowane 24 sztuki instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach mieszkańców.

Z kolei umowy podpisane w dniu 5 maja 2020 r. z firmą SANITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dotyczą instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na pellet. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Poronin, w prywatnych nieruchomościach mieszkańców docelowo zostanie zainstalowanych:

1) 6 kotłów na pellet – wartość realizacji zadania wynosi: 91104,51 zł brutto.

2) 21 szt. instalacji z powietrzną pompą ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania – wartość realizacji zadania wynosi: 283737,60 zł brutto.

3) 45 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych – wartość realizacji zadania wynosi: 821874,60 zł brutto.

Wkład własny Mieszkańca do instalacji wynosi 40% wartości instalacji netto + podatek VAT, natomiast wartość dofinansowania to 60% kosztów instalacji netto.

Proces inwestycyjny w gospodarstwach Mieszkańców uzależniony jest od panującej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa COVID-19. Wezwania do wpłat wkładów własnych zostaną wysłane do Mieszkańców w momencie realnej szansy rozpoczęcia montażu instalacji, ale przed wejściem Instalatorów do gospodarstwa. Dlatego najpierw przedstawiciel Wykonawcy- według zaakceptowanego harmonogramu- skontaktuje się z Mieszkańcami w celu poznania ich woli rozpoczęcia montażu w obecnej sytuacji epidemicznej. Na razie decyzja o wyrażeniu zgody na wejście do domu, będzie należała do Mieszkańców. W przypadku obawy o własne zdrowie i braku woli montażu, realizacja u tych Mieszkańców będzie odłożona na później. Oczywiście należy mieć na uwadze, że kiedyś Wykonawca będzie musiał wykonać tę instalację. Osoby, które wyrażą wolę montażu bez względu na sytuację epidemiologiczną, będą wzywane do zapłaty swoich środków. Po otrzymaniu wpłat, firma rozpocznie montaż.

Gdy tylko zostanie zaakceptowany harmonogram wpłat, niezwłocznie będzie on udostępniony Mieszkańcom.

W ramach wspólnej inicjatywy na terenie wszystkich gmin partnerskich zostanie zamontowane: 815 sztuk instalacji solarnych, 133 instalacji kotłów na pellet, 295 instalacji z powietrzną pompą ciepła, 2438 mikro-instalacji fotowoltaicznych.