Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.10.19, autor

Ochotnicza Straż Pożarna w Poroninie ma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

Gmina Poronin przekazała dotację na ten cel w wysokości 340 000,00 zł z czego 40 000,00 zł. to środki z budżetu Województwa Małopolskiego. Samochód jest wyposażony w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, działko wodno-pianowe, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę a także zestaw do łączności radiowej. Samochód może jednorazowo przewieźć ok. 6785 litrów wody i 710 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Napęd 4x4 umożliwi dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Samochód ten także jest przyjazny dla środowiska, gdyż silnik spełnia bardzo wysokie normy czystości spalin. Nowy samochód umożliwi strażakom ochotnikom szybciej i skuteczniej udzielać pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia. Zakup zwiększy efektywność podejmowanych przez nich akcji w zakresie ograniczania negatywnych skutków pożarów i powodzi na terenach wiejskich i leśnych.