Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.09.24, autor

Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ząb - ul. Wierchowa

W dniu wczorajszym tj.23.092020r. dokonano odbioru robót budowlanych w ramach zadania:  „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ząb - ul. Wierchowa”.

Roboty drogowe zostały sfinansowane w udziale 50% przez Województwo Małopolskie w ramach środków pochodzących z budżetu województwa małopolskiego związanego w wyłączeniem z produkcji rolnych gruntów rolnych w 2020r. oraz budżetu Gminy Poronin.