Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.11.06, autor

Gazyfikacja w Gminie Poronin

Prace związane z rozbudową sieci gazowej w naszej gminie trwają. Aktualnie można składać wnioski z obszaru całego Zębu, Bustryku i Suchego (część górna). W następnym etapie pozostała część Suchego (część dolna).Wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dostępne są w lokalnych sklepach spożywczych oraz do pobrania poniżej. Wypełnione wnioski można przesyłać bezpośrednio do Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. lub do Urzędu Gminy, skąd przekazane zostaną do spółki. Zlecone zostało również opracowanie mapy do celów projektowych dla ulicy Tatrzańskiej (do Kośnych Hamrów) oraz ulicy Piłsudskiego. Również mieszkańcy tych ulic mogą składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Aktualnie trwają też prace projektowe, pozyskiwane są uzgodnienia branżowe z PKP S.A. i GDDKiA w związku z przejściem rurociągu z ulicy Kasprowicza pod „zakopianką” i torami kolejowymi w kierunku ulicy Za Torem i ulicy Kościuszki. Liczymy, że pierwsze przyłącza w rejonie tych ulic mogłyby zostać wykonane w I połowie przyszłego roku.   

Pliki do pobrania