Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.02.11, autor

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Nowe Bystre i Bustryk

 W dniu 10 lutego 2019 r. odbyły się zebrania wiejskie, zwołane przez Wójta Gminy Poronin w Sołectwie Nowe Bystre oraz w Sołectwie Bustryk.

Serdecznie dziękuję mieszkańcom obu sołectw za liczny udział w zebraniach świadczący o zaangażowaniu w sprawy lokalne. W zebraniu wiejskim
w Nowem Bystrem uczestniczyły 124 osoby, natomiast zebranie w Bustryku zgromadziło 71 osób.


Tegoroczne zebrania wiejskie poświęcone są w szczególności wyborom Sołtysów i Rad Sołeckich na nową, pięcioletnią kadencję 2019 – 2024.


W Nowem Bystrem na Sołtysa wybrano Panią Renatę Styrczulę. W skład nowej Rady Sołeckiej weszli:

 1. Jan Antolak
 2. Andrzej Galica
 3. Jan Galica
 4. Bernadetta Kurczak
 5. Bogusława StępieńW Bustryku Sołtysem został Pan Maciej Mazurek. Do nowej Rady Sołeckiej wybrane zostały następujące osoby:

 1. Karolina Cholewka
 2. Barbara Jarząbek
 3. Bartłomiej Jarząbek
 4. Stanisław Murzydło
 5. Halina Strączek
 6. Teresa Urbaś
 7. Anna ZasadaNowo wybranym Sołtysom i członkom Rad Sołeckich gratuluję i życzę sukcesów w pracy na rzecz społeczności swoich miejscowości.

Jednocześnie wyrażam podziękowanie za wieloletnią współpracę
i zaangażowanie dotychczasowym Sołtysom Panu Stanisławowi Kuli i Panu Józefowi Rafaczowi oraz byłym członkom Rad Sołeckich.Anita Żegleń

Wójt Gminy Poronin