Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.03.25, autor

Sołeckie wybory w Poroninie!

W dniu 24 marca 2019 r. odbyło się głosowanie w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Poronin.

W wyniku głosowania mieszkańcy Sołectwa Poronin dokonali wyboru Sołtysa
w osobie Pana Stanisława Orawca.

Skład nowej Rady Sołeckiej przedstawia się następująco:

BAFIA Anita Barbara

BOBAK Maciej Józef

DORULA Tadeusz

GĄSIENICA-MIKOŁAJCZYK Ewa Maria

SKOWYRA Jan

STASIK Łukasz Marek

TOPÓR Tadeusz Krzysztof

Gratuluję nowo wybranemu Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej, życzę sukcesów w pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Jednocześnie wyrażam podziękowanie za wieloletnią współpracę
i zaangażowanie dotychczasowemu Sołtysowi Panu Stanisławowi Gąsienicy-Wawrytko oraz byłym członkom Rady Sołeckiej z Poronina.

  Anita Żegleń

  Wójt Gminy Poronin