Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.04.18, autor

Odnawialne Źródła Energii

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że kolejny krok milowy Projektu pt. Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego jest już za nami.

W dniu 17.04.2019 r. po kilku bardzo intensywnych miesiącach prac nad opracowaniem dokumentacji przetargowej, Lider Projektu - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, ogłosił postępowanie na wyłonienie Generalnego Wykonawcy budowy instalacji OZE.

Dzięki wytężonej pracy Lidera oraz zespołu roboczego, udało się wszcząć postępowanie przetargowe dla najwyżej ocenionego Projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach nabory RPO woj. Małopolskiego działania 4.4.4.

Wartość Projektu to prawie 70 000 000 zł - 3803 instalacji OZE (instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły pelletowe, pompy ciepła), które w wymierny sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza w naszym regionie, a dodatkowo przyniosą korzyści finansowe dla ich właścicieli - zarówno dla mieszkańców jak i samych Gmin.


Infio. DOEKO GROUP Sp. z o.o.