Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.04.09, autor

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami

Wytyczne Wójta Gminy Poronin w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 dla osób przebywających w izolacji (kwarantannie)

na podstawie

Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

1. Po zamknięciu worka z odpadami należy odczekać 72 godziny przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru.

2. Osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel a następnie w miarę możliwości spryskuje worek preparatem wirusobójczym.

3. Po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa. Osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka.

UWAGA: WORKA Z ODPADAMI NIE NALEŻY ZAPEŁNIAĆ POWYŻEJ ¾ JEGO POJEMNOŚCI I NIE NALEŻY GO ZGNIATAĆ!

4. Worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego.

5. Przy wykonywaniu czynności związanych z pakowaniem i przenoszeniem odpadów należy w miarę możliwości używać rękawic ochronnych oraz myć i/lub dezynfekować ręce przed i po wykonaniu tychże czynności.

6. Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

7. Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt. Worki z odpadami powinny być wynoszone nie wcześniej niż w dniu wywozu odpadów.

8. Worki z odpadami należy wyraźnie oznaczyć literą „C” w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów z gospodarstw domowych objętych kwarantanną.


Z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego możecie się Państwo zapoznać po kliknięciu TUTAJ.