Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2020.04.02, autor

Działania Prewencyjne KRUS

Placówka Terenowa w Zakopanem

W związku z sytuacją w jakiej znajduje się Nasz Kraj, zachęcamy rolników do korzystania z naszych stron internetowych oraz ze stron internetowych instytucji działających w branży rolniczej.

Prosimy o korzystanie z materiałów popularyzatorskich znajdujących się na stronie internetowej i FB Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, m.in. kursu e-learningowego dla dzieci, filmów, broszur, ulotek, plakatów.

Zachęcamy rolników do samodzielnego wykonywania w gospodarstwach rolnych list kontrolnych, dzięki którym można zidentyfikować zagrożenia wypadkowe i podjąć czynności zapobiegające jego powstaniu.

Ponadto dla uczniów dostępny jest kurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy- upadkom zapobiegamy“.

Zachęcamy rolników do poszerzenia wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych i o zagrożeniach wypadkowych.

Więcej informacji można uzyskać w KRUS PT Zakopane pod nr. tel. (18)2013202