Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • Powiatowy Urząd Pracy w...

  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, żew okresie od 6 lutego 2017 r. do 17 lutego 2017 r.będzie prowadził nabór do I edycji projektu Nowe możliwości - aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (Działanie...

  Więcej
 • aktualnosc

  XXIX Zwyczajna Sesja Rady...

  Porządek obrad:1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. 2.Przyjęcie protokołu z XXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 28 grudnia 2016 r. 3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.4.Interpelacje i zapytania Radnych.5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego...

  Więcej
 • Noc wrażeń

  Dyrekcja Zespołu Szkół w Zębie zorganizowała po raz drugi swoim uczniom noc wrażeń. Nauczyciele zapowiadają, że to będzie impreza cykliczna.Do wydarzenia dołączyli Łukasz Sowiński, który zaprezentował młodzieży swoje fotografie. Zofia Szwajnos, przybliżyła im narciarstwo wysokogórskie i zabrała ich na Mt Blanc i Elbrus poprzez swoje...

  Więcej
 • Regulamin XXI Konkursu Wiedzy...

  REGULAMIN XXI KONKURSU WIEDZY O TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM1.Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Małem Cichem Tatrzański Park Narodowy w Zakopanem Gmina Poronin2.Tematyka konkursu: „Środowisko wodne Tatrzańskiego Parku Narodowego”3.Uczestnicy powinni wykazać się wiedzą z zakresu środowiska wodnego Tatrzańskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem znajomości następujących zagadnień: wody TPN, ekosystemy...

  Więcej
 • XV Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne...

  KRUS PT Zakopane zaprasza rolników do wzięcia udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Przy ocenie będą brane pod...

  Więcej
 • Prezydent na nartach w...

  Pan prezydent w sobotę  wieczorem był na stoku w Małem Cichem.W niedzielę prezydent kibicował Kamilowi Stochowi i pozostałym naszym reprezentantom.Andrzej Duda znany jest z zamiłowania do narciarskich szusów. Na nartach pokazywał się już w kampanii wyborczej. Na szczycie, prezydent Andrzej Duda fotografował się z turystami....

  Więcej
 • aktualnosc

  INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU PARKÓW...

  Dotycząca zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnychi nadwodnych na terenie parków krajobrazowych i obszarów ochronionego krajobrazu. Z dniem 1 stycznia 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016...

  Więcej
 • Gmina Poronin bierze udział...

  Projekt skierowany jest do dzieci z szkół podstawowych, które nie miały kontaktu z narciarstwem zjazdowym, biegowym oraz snowboardem.Nauka będzie odbywała się w ramach zajęć pozalekcyjnych przez wykwalifikowanych instruktorów na stoku Stacji Narciarskiej Suche i trasie biegowej, zgodnie z obowiązującym wytycznymi Polskiego Związku Narciarskiego dla tego...

  Więcej
 • Zaproszenie na szkolenie

  ZAPROSZENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem serdecznie zaprasza podatników do wzięcia udziału w otwartym i bezpłatnym szkoleniu, które przeprowadzą pracownicy tutejszego Urzędu: L.p. TEMAT SZKOLENIA DATA GODZINA 1. „Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych” 25.01.2017 r. 13:00 Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Zakopanem...

  Więcej