Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

 • Projekt pn. "Nowoczesny e-urząd...

    Gmina Poronin realizuje projekt pn.  „Nowoczesny e-urząd w Gminie Poronin” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 2.1  E- administracja i otwarte zasoby. Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.  Cel bezpośredni projektu: Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zajęcia samoobrony dla seniorów

  Do 31 sierpnia osoby powyżej 60 roku życia mogą zgłaszać się do udziału w zajęciach samoobrony realizowanych w ramach projektu „Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu i dostępności usług dla seniorów z Gminy Poronin”. Zajęcia mają charakter profilaktyczny i mają poprawić bezpieczeństwo seniorów. Będą...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zarządzenie nr 36/2020 Wójta...

  ZARZĄDZENIE NR36/2020 WÓJTA GMINY PORONIN z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie: dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:...

  Więcej
 • Konkurs literacki upamiętniający stulecie...

  Biuro Programu „Niepodległa” przedłuża termin składania prac w konkursie literackim upamiętniającym stulecie Bitwy Warszawskiej „1920”. W jury zasiądą znani autorzy powieści, a najlepsze prace ukażą się w pokonkursowej antologii — zysk ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na cele charytatywne. Konkurs literacki „1920”, którego celem jest...

  Więcej
 • aktualnosc

  Zawyją syreny dla upamiętnienia...

  W ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, jak również celem jednoczesnego upamiętnienia 76. rocznicy wybuch Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny.

  Więcej