"BOGU NA CHWAŁĘ - LUDZIOM NA POŻYTEK"

OSP Gminy Poronin

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Poronin realizowana jest przez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Powiatowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Służba strażaków to obcowanie z zagrożeniem. Czasem płacą za to najwyższą cenę. Ochotnicy to ludzie, na których społeczność zawsze mogła i może liczyć, kiedy znajdzie się w potrzebie.

W Gminie Poronin działa 8 jednostek OSP, w tym 3 włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego tj. OSP Poronin, OSP Ząb i OSP Murzasichle. Wszystkie te jednostki są przygotowane do ratownictwa technicznego i przedmedycznego. Posiadają odpowiedni sprzęt ratowniczy. Jednostki OPS wyposażone są w dobry i bardzo dobry sprzęt pożarniczy. Wszystkie jednostki typu „S” posiadają samochody bojowe z wodą, są przez to bardzo mobilne, zdolne do działań na wezwanie syreny. Ochotnicy bardzo dbają o sprzęt. Na wyposażeniu jednostek znajduje się:

td { border: 1px solid black; padding: 4px; }


Jednostka OSP

Siły i sprzęt wykorzystywany do akcji

1. OSP Poronin 60 ochotników stażaków
2 samochody rat. - gaśnicze
1 samochód rat. - techniczny
2 pompy szlamowe
4 motopompy3 piły spalinowe do drewna
2 piły spalinowe do betonu
1 agregat prądotwórczy
1 urządzenie tnąco - rozpierające

2. OSP Ząb 30 ochotników strażaków3 samochody rat. - gaśnicze
1 samochód Żuk z agregatem prądotwórczym
1 pompa szlamowa
3 motopompy
3 piły spalinowe do drewna
1 piła spalinowa do betonu
1 agregat prądotwórczy

3. OSP Suche 35 ochotników strażaków3 samochody rat. - gaśnicze
2 pompa szlamowe
1 motopompa
1 piła spalinowa do drewna
1 agregat prądotwórczy

4. OSP Bustryk 35 ochotników strażaków2 samochody rat. - gaśnicze
1 pompa szlamowa
3 motopomy
1 piła spalinowa do drewna
1 agregat prądotwórczy

5. OSP Nowe Bystre 40 ochotników strażaków3 samochody rat. - gaśnicze
1 pompa szlamowa
2 motopompy
2 piła spalinowa do drewna
1 agregat prądotwórczy
1 myjka wysokościowa

6. OSP Murzasichle 48 ochotników strażaków3 samochody rat. - gaśnicze
1 podnośnik hydrauliczny
2 pompy szlamowe
1 motopompa
2 piły do betonu1 urządzenie tnąco - rozpierające2 agregat prądotwórczy

7. OSP Małe Ciche 20 ochotników strażaków2 samochody rat. - gaśnicze
1 pompa szlamowa
2 motopompy
1
piła do drewna

8. OSP Stasikówka 20 ochotników strażaków1samochód operacyjny
2 samochody rat. - gaśnicze2 motopompy1 pompa szlamowa
1 piła spalinowa do drewna
1 agregat prądotwórczy

Druhowie posiadają na wyposażeniu radiotelefony nasobne i pagery. Na samochodach zainstalowane są radiotelefony. Nowością jest przekazywanie sygnału alarmowego poprzez sms. Druhowie wszystkich jednostek objęci są szkoleniami w jednostkach macierzystych, jak i w KPPSP w Zakopanem. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów z Krakowa.

Działania operacyjne - wyjazdy do zdarzeń w roku 2007:
OSP Poronin - 31 pożarów, 16 miejscowych zdarzeń
OSP Ząb - 15 pożarów, 9 miejscowych zdarzeń
OSP Murzasichle - 14 pożarów, 9 miejscowych zdarzeń
OSP Suche - 8 pożarów, 2 miejscowe zdarzenia
OSP Bustryk - 7 pożarów, 3 miejscowe zdarzenia
OSP Nowe Bystre - 5 pożarów, 4 miejscowe zdarzenia
OSP Małe Ciche - 5 pożarów, 3 miejscowe zdarzenia
OSP Stasikówka - 5 pożarów, 3 miejscowe zdarzenia.
Ogółem w Gminie Poronin odnotowano 26 pożarów:
Poronin - 10
Ząb - 6
Bustryk - 4
Murzasichle - 3
Nowe Bystre - 1
Małe Ciche - 1
Suche - 1
Stasikówka - 0.
Jest to wzrost do roku poprzedniego 2006 o 34%. Starty zostały wycenione na 607,7 tysięcy zł.

Działania operacyjne - wyjazdy do zdarzeń w roku 2010:
OSP Poronin - 24 pożarów, 37 miejscowych zdarzeń, 3 alarmy fałszywe
OSP Ząb - 13 pożarów, 11 miejscowych zdarzeń, 1 alarm fałszywy
OSP Murzasichle - 11 pożarów, 14 miejscowych zdarzeń, 2 alarmy fałszywe
OSP Suche - 9 pożarów, 9 miejscowe zdarzenia
OSP Bustryk - 4 pożarów, 2 miejscowe zdarzenia
OSP Nowe Bystre - 5 pożarów, 3 miejscowe zdarzenia
OSP Małe Ciche - 2 pożarów, 7 miejscowe zdarzenia, 1 alarm fałszywy
OSP Stasikówka - 2 pożarów, 5 miejscowe zdarzenia.

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) - jest umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, organizacją społeczną, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Uczestnictwo w jej strukturach jest dobrowolne i nie otrzymuje się za nie żadnego wynagrodzenia. Podczas akcji bojowych, dla odróżnienia od strażaków zawodowych (hełmy czerwone), ochotnicy posiadają białe hełmy.
Cele i zadania OSP
Do głównych celów i zadań OSP należą:

  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  • wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  • działania na rzecz ochrony środowiska,
  • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przy OSP
Przy ochotniczych strażach pożarnych powoływane są również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP), które stanowią w pewnym sensie przyszłe kadrowe zaplecze każdej jednostki. Młodzieżowa drużyna pożarnicza jest integralną część składową danej jednostki OSP. Osoby działające w takiej drużynie poznają zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w Polsce, zapoznają się ze sprzętem będącym na wyposażeniu danej OSP, uczą się zachowania w sytuacjach niecodziennych, od najmłodszych lat wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności, uczą się opanowania, dyscypliny, a także podnoszą swoją sprawność fizyczną poprzez udział w zawodach sportowo-pożarniczych.