17 czerwca w godzinach 9:00 -16:00

Gospoda U Olejorzy

Polana Zgorzelisko - Małe Ciche

REGULAMIN TURNIEJU

TATRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE
ŁUCZNICTWA TRADYCYJNEGO
KRS 0000534446
NIP 7361719199
REGULAMIN
III TATRZAŃSKI TURNIEJ ŁUCZNICTWA TRADYCYJNEGO 3D
O GÓRALSKI KAPELUSZ


Informacje ogólne

1. Nazwa turnieju : III Tatrzański Turniej Łucznictwa Tradycyjnego 3D O Góralski Kapelusz
2. Organizator: Tatrzańskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego
3. Miejsce : Polana Zgorzelisko
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu

Uczestnictwo

1. W turnieju mogą brać udział osoby niepełnoletnie tylko pod opieką rodzica lub opiekuna
2. Uczestnik nie może zmieniać łuku ani zadeklarowanej kategorii w trakcie trwania turnieju
Kategorie sprzętowe
1.Kategoria Tradycyjny :

a. łuki naturalne
b. łuki tradycyjne z oknem
c. łuki tradycyjne bez okna
Strzały : wyłącznie drewniane z opierzeniem naturalnym ,groty tarczowe,
osady z dowolnego materiału.
2.Kategoria Hunter
:
a). Wszystkie łuki jednorodne bądź składane, współczesne łuki tradycyjne, wykonane częściowo lub
w całości z materiałów nienaturalnych z tzw. uchwytem pistoletowym wykonanym z drewna. Łuki bez
buttonów, ze zwykłą podstawką i bez używania string walkingu, placem dotykając nasadki.
Strzały: promienie dowolne, opierzenie dowolne, groty tarczowe, osady wykonane z dowolnych
materiałów.
b). Łuki tradycyjne z wykorzystaniem strzał aluminiowych bądź karbonowych, opierzenie dowolne,
groty tarczowe, osady wykonane z dowolnych materiałów.
Konkurencje i sędziowanie

1.Strzelamy do figur zwierząt 3D.
2.Ilość figur na rundę: 25 -30 zwierzaków.
3.System punktowania IFAA.
4.Łucznik strzela dotykając palika, stojąc za „linią” wyznaczoną przez palik.
5.Odległości ustalane są przez organizatorów (dla kategorii hunter mogą być one inne).
6.Uczestnicy turnieju zostaną podzieleni na grupy.
7.W każdej grupie zostanie wyznaczony przez organizatora prowadzący ,który będzie miał za zadanie:
– Sprawdzenie zgodności zadeklarowanej kategorii sprzętowej i wiekowej w swojej grupie
– zapisywanie punktów uzyskanych podczas strzelania w obecności całej grupy
– Po zakończeniu strzelania zliczenie wszystkich zdobytych punktów zapisanie ich na kartach
startowych w obecności całej grupy, karta musi być podpisana przez prowadzącego i osobę
do ,której należy i niezwłocznie oddanie do biura zawodów.
Klasyfikacja


1. Kategorie klasyfikacji :

Łuk Tradycyjny – Kobiety - Dorośli
Łuk Tradycyjny - Mężczyźni - Dorośli
Łuk Hunter - Kobiety - Dorośli
Łuk Hunter - Mężczyźni - Dorośli
Młodzież bez podziału na kategorie sprzętowe urodzeni od 2004r do 1999 r włącznie
Strzelają z palika dla kategorii Tradycyjni
Dzieci bez podziału na kategorie sprzętowe urodzeni do 2005 r włącznie
Strzelają z palika wyznaczonego kolorem dla dzieci


Rejestracja :

Wpisowe wynosi - 45 zł
Dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym nie płacą .
Zebrane pieniądze zostaną w całości wykorzystane na zorganizowanie turnieju, gorący posiłek .

Wyniki

Po zakończeniu turnieju zostaną odczytane wyniki oraz wręczenie nagród i dyplomów.