Zespół regionalny „Zbójnicek” został założony w Zębie w 1964 roku przez Marię Stoch. Pomysł założenia zespołu zrodził się zupełnie przypadkowo, kiedy to przygotowała szkolną akademię i dobierała dzieci do recytowania wierszy i gawęd i śpiewania piosenek, których słowa sama układała. Zachwyt nad wielkim talentem tych małych dzieci i gorąca miłość do góralszczyzny, kazała jej założyć,a potem przez wiele lat prowadzić szkolny zespół regionalny „Zbójnicek”. Początkowo Maria Stoch sama szyła dla dzieci ubrania i czapki zbójnickie. Jej poetycki talent sprawił, że sama układała programy występów, dobierała wiersze i piosenki. W jej pracy pomagał jej mąż Jan Stoch Gronkowion, wybitny prymista podhalański. Zbójnicek pod kierownictwem Marii Stochowej uświetniał swoimi występami najważniejsze wydarzenia, które przeżywała szkoła i cała społeczność lokalna m.in. otwarcie wodociągu, ośrodka zdrowia, wiejskiej drogi, przywitanie pierwszego autobusu, oraz nadanie szkole imienia Heleny Marusarzówny. Zespół działał pod patronatem Banku Spółdzielczego w Zakopanem.
Po śmierci Marii Stochowej w kwietniu 1985 roku nastąpiła 3-letnia przerwa w działalności zespołu. W 1988 roku zespoł został reaktywowany i rozpoczął swą działalność na nowo jako zespół złożony z młodzieży i dorosłych przy ognisku Z.P. w Zębie a nowym kierownikiem został Andrzej Lassak „Oborny”. Rok później w 1989 roku przy zespole Zbójnicek powstał Mały Zbójnicek, którego szeregi zaczęły zasilać coraz to nowe pokolenia dzieci i młodzieży. W latach 1988-2004 kierownikiem opiekunem i instruktorem był Andrzej Lassak Oborny a w pracy z dziećmi i młodzieżą pomagali mu instruktorzy a zarazem członkowie zespołu dorosłego Bogusława Stoch, Małgorzata Brzóska, Sławomir Stoch, Barbara Stoch, Paweł Stopka, Małgorzata Słodyczka.
W 2005 roku kierownictwo przejęli Tomasz i Małgorzata Słodyczkowie. Działalność zespołu to przede wszystkim śpiew, taniec i muzyka Skalnego Podhala prezentowane na festiwalach, uroczystościach lokalnych, krajowych oraz zagranicznych. Na przestrzeni ostatnich 25 lat zespół gościł m. in. w Anglii, Niemczech, na Węgrzech, Słowacji w Norwegii, Macedonii, Serbii, Portugalii. „Zbójnicek” ma w swoim dorobku wiele sukcesów i wyróżnień oraz czołowych miejsc w różnych konkursach, przeglądach i festiwalach.
Codzienna działalność zespołu ściśle związana jest z oprawą uroczystości religijnych i kulturalnych własnej miejscowości.
W swoim dorobku zespół ma także opracowane przedstawienia teatralne: „Portki”, „Diabeł na Podholu”, „Rewizja u Kuby”, „Sąd nad Janosikiem”, „Rafanie lnu”, „Podłazy”, „ Baby i Dezerterzy”, „Góralska Zemsta”, ,,Posiady Góralskie” Jan Guta Mostowego oraz opracowane wraz z zespołem Polaniorze przedstawienie Nomowiny z Weselem Góralskim, które to zostało przedstawione poza konkursem na Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem w roku1999
Obecnie „Zbójnicek” i „Mały Zbójnicek” liczą ok. 100-tu członków. Dotychczas czynny udział w występach i sztukach teatralnych biorą osoby związane z zespołem od jego początków.
Co roku zarówno dorośli jak i dzieci uświetniają swoimi występami lokalne imprezy; Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej, Gminne Zawody Narciarskie w Zębie, Majówka Tatrzańska, Przednówek w Polanach, Poroniańskie Lato, Sabałowe Bajania, Strażackie Śpasy, Przegląd Zespołów Gminnych. Siedzibą zespołu była regionalna izba w remizie strażackiej w Zębie, gdzie zgromadzono liczne dyplomy, nagrody, zdjęcia, kroniki zespołu, stroje i rekwizyty. Próby zespołu Zbójnicek odbywają się w zespole szkół w Zębie w każdy poniedziałek.
Głównym celem działalności zespołu Zbójnicek jest nauka tańca, śpiewu, kultywowanie i przekazywanie tradycji góralskich młodszym pokoleniom oraz rozsławianie jej w kraju i poza jego granicami.
Obecnie kierownikiem zespołu Zbójnicek i Mały Zbójnicek jest Małgorzata Słodyczka , a instruktorami Marta Sowińska i Sławomir Stoch.

Osiągnięcia Zespołu Zbójnicek i Mały Zbójnicek
III Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 1969r. 2 miejsce dla kapeli

Nagroda im.Oskara Kolberga dla wybitnego góralskiego muzyka 1970r. dla Jana Stocha Gronkowiana
VI Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem 1973r. wyróżnienie

Srebrna odznaka –Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej 1973r. dla Jana Stocha Gronkowiana
VII Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 1973r.1 miejsce dla kapeli

IX Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 1975r. 1 miejsce dla kapeli
Ogólnopolskie prezentacje gry na unikalnych instrumentach 1976r. Dyplom Laureata dla Jana Stocha Gronkowiana

Za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki 1976r.dla Jana Stocha Gronkowiana
XI Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 1977r. nagroda specjalna

XII Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 1978r. 1 miejsce dla kapeli
XIII Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 1979r. 1 miejsce dla kapeli

XVI Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą 1982r. nagroda główna Baszta kategoria muzyka
VII Konkurs Kapel Podhalańskich w Nowym Targu 1982r. wyróżnienie

XVII Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 1983r.1 miejsce dla Jana Stocha Gronkowiana
Konkurs instrumentalistów- 175rocznica śmierci Sabały 1984r. 2 miejsce gra na złóbcokach

XIX Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 1985r. 1 miejsce dla kapeli
II Przegląd Instrumentalistów-Muzykowanie na Duchową Nutę 1986r.1 miejsce dla kapeli

XI Konkurs Kapel Podhalańskich w Nowym Targu 1986r. 1 miejsce dla kapeli
XX Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 1986r. 1 miejsce dla kapeli

XII Konkurs Kapel Podhalańskich w Nowym Targu 1987r. 1 miejsce dla kapeli
Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 1990r. wyróżnienie specjalne dla Małgorzaty Brzóska w tańcu solowym

Przegląd Teatrów Amatorskich w Czarnym Dunajcu 1991r. 3 miejsce za sztukę Rafanie Lnu
Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 1992r. 3 miejsce w konkursie tańca zbójnickiego i 4 wyróżnienia w tańcu solowym

XXVI Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 1992r.1 miejsce dla kapeli
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem 1992r. 1 miejsce dla kapeli

Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 1993r. 1 miejsce w konkursie tańca zbójnickiego i 3 wyróżnienia w tańcu solowym
XXVII Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 1993r.1 miejsce dla kapeli

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem 1993r. zespół Zbójnicek gospodarzem festiwalu

Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 1994r. wyróżnienie w konkursie tańca zbójnickiego, 3 wyróżnienia w tańcu solowym i specjalne wyróżnienie dla całego zespołu
XXVIII Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 1994r.1 miejsce dla kapeli

Opracowanie sztuki teatralnej 1994r. „Portki” J.Pitoraka
Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 1995r. trzy równorzędne 1-sze miejsca w tańcu solowym, 2 miejsce w tańcu solowym,
3 miejsce w tańcu solowym i specjalne wyróżnienie dla Bogusławy Stoch za taniec solowy

Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu 1995r. 1 miejsce w konkursie śpiewu dziewcząt, 1 miejsce w konkursie śpiewu chłopców
1 miejsce dla kapeli w konkursie gry na złóbcokach, 1 miejsce w konkursie gry na skrzypcach w kategorii „Mistrz i uczeń”, wyróżnienie specjalne dla zespołu za sztukę „Rafanie Lnu”.
Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 1996r. 3 miejsce w konkursie tańca zbójnickiego i 3 wyróżnienia w tańcu solowym

Przegląd Teatrów Amatorskich w Czarnym Dunajcu 1996r. 3 miejsce za sztukę „Portki”
XXX Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 1996r.1 miejsce dla kapeli

Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 1997r. 1 miejsce w konkursie tańca zbójnickiego i 5 wyróżnienień w tańcu solowym
oraz wyróżnienie specjalne dla Joanny Bukowskiej i Barbary Stoch za taniec solowy
XXXII Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 1998r.1 miejsce dla kapeli

Opracowanie sztuki teatralnej 1999r. „Diabeł na Podholu” J. Reimschussela

XXXIII Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 1999r.1 miejsce dla kapeli, 1 miejsce dla grupy śpiewaczej żeńskiej,
1 miejsce w konkursie śpiewu pytackiego dla B.Stopki i B. Lassaka, 1 miejsce w kategorii instrumentalistów dla A. Kalaty

Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 1999r. 5 wyróżnienień w tańcu solowym
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem 1999r. wystawienie sztuki „Nomowiny i wesele” wspólnie z zespołem
Polaniorze za co zespoły zostały nagrodzone wielkim „uznaniem” (występ poza konkursem)

Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 2000r. 1 miejsce w konkursie tańca zbójnickiego, 6 wyróżnienień w tańcu solowym
Przegląd Teatrów Amatorskich w Czarnym Dunajcu 2000r. 3 miejsce w kategorii teatru dramatycznego

Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu 2000r. 3 miejsce w konkursie śpiewu dziewcząt, wyróżnienie dla kapeli
Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki w Białym Dunajcu 2000r.tytuł „Nopardniyjsyo Górolecka” dla Katarzyny Zalińskiej

XXXIV Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 2000r. pasowanie na zbójnika kierownika zespołu Andrzeja Lassak „Obornego”
Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 2001r. 2 miejsce w konkursie tańca zbójnickiego, 5 wyróżnienień w tańcu solowym

XXXV Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 2001r.1 miejsce dla kapeli
Konkurs Młodyk Śpiewoków i Tonecników w Białym Dunajcu 2001r.1 miejsce dla grupy śpiewaczej dziewcząt, 1 miejsce dla grupy śpiewaczej chłopców, 1 miejsce za taniec solowy, 2 miejsce za taniec solowy dla zespołu Mały Zbójnicek

Opracowanie sztuki teatralnej 2002r. „Rewizja u Kuby”
Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 2002r. 3 miejsce w konkursie tańca zbójnickiego, 5 wyróżnienień w tańcu solowym
Wyróżnienie specjalne dla Małego Zbójnicka, wyróżnienie specjalne za taniec solowy dla Magdaleny Sieczka i Anny Rusnak

Festiwal Kultury Harcerskiej Sokołów Podlaski 2002r. wyróżnienie specjalne dla zespołu

Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 2003r. 3 miejsce w konkursie tańca zbójnickiego, 5 wyróżnienień w tańcu solowym
wyróżnienie specjalne za taniec solowy dla Barbary Stoch

Opracowanie sztuki teatralnej 2003r. „Sąd nad Janosikiem”
Konkurs Młodyk Śpiewoków i Tonecników w Białym Dunajcu 2003r. 2 miejsce w konkursie tańca zbójnickiego dla zespołu Mały Zbójnicek


Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 2004r. 3 miejsce w konkursie tańca zbójnickiego, 5 wyróżnienień w tańcu solowym
wyróżnienie specjalne za taniec solowy dla Andrzeja Lassaka Obornego
Konkurs Młodyk Śpiewoków i Tonecników w Białym Dunajcu 2004r. wyróżnienie dla zespołu Mały Zbójnicek

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem 2004r. 1 miejsce w konkursie śpiewu pytackiego dla
Bogdana Stopki i Tomasza Słodyczki

Przegląd Zespołów Gminy Poronin 2004r. 1 miejsce dla zespołu Mały Zbójnicek

Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka 2005r. czołowe miejsca dla członków Małego Zbójnicka
Opracowanie sztuki teatralnej 2005r.”Baby i Dezertery”

Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 2005r. 3 miejsce w konkursie tańca zbójnickiego, 4 wyróżnienienia w tańcu solowym
Przednówek w Polanach w Kościelisku 2005r. nagroda specjalna dla grupy śpiewaczej żeńskiej

Karpacki Festiwal Zespołów Dziecięcych w Rabce 2005r. wyróżnienie dla Małego Zbójnicka
Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki w Białym Dunajcu 2005r. udział 4-rech dziewcząt, tytuł „Nolepsyj Tonecnicy” dla Marty Brzóska

Konkurs Młodyk Śpiewoków i Tonecników w Białym Dunajcu 2005r. 1 miejsce w konkursie tańca zbójnickiego dla zespołu Mały Zbójnicek
Przegląd Zespołów Gminy Poronin 2005r. wyróżnienie dla zespołu Mały Zbójnicek,
wyróżnienie dla Zbójnicka za przedstawienie sztuki „Baby i Dezertery”

Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 2006r. 2 miejsce w konkursie tańca zbójnickiego, 4 wyróżnienienia w tańcu solowym

Przednówek w Polanach w Kościelisku 2006r. wyróżnienie dla grupy śpiewaczej dziewcząt z Małego Zbójnicka
Konkurs Młodyk Śpiewoków i Tonecników w Białym Dunajcu 2006r. 1 miejsce w konkursie tańca zbójnickiego dla zespołu Mały Zbójnicek
1 miejsce w konkursie tańca solowego dla Damiana Szaflarskiego i Marioli Gromada, jedno wyróżnienienie w konkursie tańca solowego


Przegląd Zespołów Gminy Poronin 2006r. wyróżnienie dla zespołu Mały Zbójnicek,
wyróżnienie dla Zbójnicka za wysoki poziom artystyczny w śpiewie, tańcu i stroju
Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 2007r. 2 miejsce w konkursie tańca zbójnickiego, 4 wyróżnienienia w tańcu solowym

Przednówek w Polanach w Kościelisku 2007r. 1 miejsce dla grupy śpiewaczej dziewcząt z Małego Zbójnicka
1 miejsce dla grupy śpiewaczej męskiej z zespołu Zbójnicek w konkursie śpiewu pasterskiego,
wyróżnienie specjalne za śpiew dla Tomasza Słodyczki
Nagroda specjalna dla muzyki zespołu Zbójnicek

Przegląd Zespołów Gminy Poronin 2008r. wyróżnienie dla zespołu Mały Zbójnicek,
wyróżnienie dla Zbójnicka za wysoki poziom artystyczny w śpiewie, tańcu

Opracowanie sztuki teatralnej (2008r.) „Góralsko Zemsta” na motywach „Zemsty” A. Fredry przełożoną na góralski przez J. G. Mostowego
I Memoriał im. Jana Fudali w Zakopanem 2009r.
2 miejsce w konkursie tańca solowego dla Klemensa Słodyczki i Klaudii Molek z Małego Zbójnicka


Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 2009r. 2 miejsce w konkursie tańca zbójnickiego, 3 wyróżnienienia w tańcu solowym
Premiera sztuki teatralnej na motywach (2009r.) „Zemsty” A. Fredry w przekładzie J.G. Mostowego pt. „Góralsko Zemsta”

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009) dla Andrzeja Lassak „Obornego” dwadzieścia lat pracy twórczej

Konkurs Muzyk Podhalańskich im. Tomasza Skupnia w Nowym Targu 2009r.
1 miejsce dla muzyki z Zespołu Zbójnicek
Przednówek w Polanach w Kościelisku 2009r. 1 miejsce dla muzyki z Zespołu Zbójnicek


Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą 2009r.
1 miejsce dla grupy śpiewaczej męskiej

Wybory Nośwarniyjsyj Górolecki w Białym Dunajcu 2009r. udział 4-rech dziewcząt, tytuł „Nolepso Śpiywocka” dla Dominiki Krzysiak


Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 2009r.
1 miejsce w konkursie śpiewu solowego dla Dominiki Krzysiak

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem 2009r. zespół Zbójnicek gospodarzem festiwalu

IX Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych 2009r. Ocena komisji artystycznej-
Mały Zbójnicek” z Zębu za bardzo dobre i logiczne przeprowadzenie tematu, taniec i śpiew
Zbójnicek” z Zębu za wysoki poziom wykonania tańca i śpiewu, naturalne zachowanie na scenie i tradycyjne stroje
Udział Zespołu Zbójnicek w Karnawale Góralski na Bukowinie Tatrzańskiej 2010r.
- wyróżnienia dla wszystkich par tanecznych

III Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny- Zagłębie i Sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej 2010
-konkurs kapel 3 miejsce
-wyróżnienie w konkursie śpiewu solowego dla Dominiki Krzysiak
-dyplom uznania dla prymisty kapeli zespołu Zbójnicek Michała Chyca
Poroniańskie Lato 2010
-pasowanie członków Małego Zbójnicka na honiylników


• 41 Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu Tydzień Kultury Beskidzkiej 2010
- konkurs kapel 1 miejsce
- konkurs śpiewu 1miejsce grupa męska
- konkurs śpiewu 2 miejsce grupa żeńska
- koncert konkursowy kwalifikacja zespołu na Festiwal
w Zakopanem
• Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 2010
- konkurs śpiewu 1miejsce grupa męska - konkurs śpiewu
wyróżnienie grupa żeńska


- konkurs instrumentalistów wyróżnienie dla Michała Chyca
- Pasowany na Zbójnika kierownik Zespołu Zbójnicek
Słodyczka Tomasz

 • Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem 2010
  - konkurs śpiewu pytackiego dwie pary z zespołu „Zbójnicek”
  zdobyłyrównorzędne pierwsze miejsce: Tomasz Słodyczka
  i Bogdan Stopka oraz Andrzej Dańko i Paweł Śmiałek
  - konkurs śpiewu 1miejsce grupa męska
  - konkurs kapel 3 miejsce Brązowe zbyrkadło: kapela zespołów „Zbójnicek”
  - konkurs solistów instrumentalistów 2 miejsce Srebrne zbyrkadło Janusz Stoch Waka
  - I miejsce i Złota Ciupaga oraz nagroda publiczności w kategorii I zespołów tradycyjnych za program „Zbójnicek na
  sałasiy w Jaworkach, na Św. Jona”

  Nagranie przez Zespół Zbójnicek płyty z pastorałkami i kolędami w listopadzie 2010r
  Przegląd Młodych Toniecników w Białym Dunajcu w 2010 r.
  - Dwa wyróżnienia za taniec solowy dla Rafała Stopka-Faktor z Anastazją Lasak i Klemensa Słodyczki z Małgorzatą Szeligą

  Międzynarodowy Festiwal Zespołów Dziecięcych Intershow Nowy Targ 2011 II miejsce
  Festiwal Folkloru Bałkańskiego Razigrano Oro 2011 w Macedonii-wyróżnienie

  Przegląd Młodych Toniecników w Białym Dunajcu w 2011 r.
  II miejsce w konkursie tańca zbójnickiego dla zespołu Mały Zbójnicek, wyróżnienie dla dwóch par w konkursie tańca
  solowego.

  Udział członków Zespołu Zbójnicek w operze góralskiej „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu”, wystawionej w latach 2011-2014 na terenie całego kraju i za granicą.

 • Udział Zespołu Zbójnicek w nagraniu do filmu dokumentalnego pt. Taniec i Śpiew Skalnego Podhala

  Wyróżnienie dla zespołu w 2012r. za koncert kolęd w katedrze Opolskiej
  Nagroda specjalna dla zespołu ,,Zbójnicek” na międzynarodowym festiwalu na portugalskiej wyspie Madera sierpień 2012

  Przegląd Młodych Toniecników w Białym Dunajcu w 2012 r. wyróżnienie dla trzech par w konkursie tańca solowego.
  Przegląd Młodych Toniecników w Białym Dunajcu w 2013 r. wyróżnienie dla trzech par w konkursie tańca solowego.

  Adres do korespondencji
  Małgorzata Słodyczka
  34-521 Ząb 116c
  Kom.728-456-807
  E-mail; zbojnicek@onet.eu